Hop til indhold

Ansøgningsfrist udløbet

Obs: Ansøgningsfristen for puljemidler udløb den 20. november 2019, og puljen kan derfor ikke længere søges.

Hvem kan søge 

Kommuner og organisationer og foreninger, der arbejder med formidling af historie, kunst og kultur om Grønland og Færøerne til elever i folkeskolen i Danmark, kan ansøge om midler fra puljen.

Folkeskoler skal ansøge gennem deres kommune. Eventuelle grønlandske og færøske aktører kan indgå som samarbejdspartner i et projekt, der søges tilskud til fra dansk side.

Formål

Puljens formål er at fremme kendskab til Grønland og Færøerne blandt danske folkeskoleelever via tre typer af aktiviteter:

  1. Aktiviteter i undervisningen på folkeskoler, som kan styrke elevernes kendskab til Grønland og Færøerne.
  2. Samarbejde mellem folkeskoleelever i Danmark og Grønland/Færøerne.
  3. Udvikling af undervisningstilbud uden for folkeskolen, der formidler historie, kunst og kultur om Grønland og Færøerne. Undervisningsmaterialer, der udvikles i den forbindelse, lægges hvis relevant på emu.dk.  

Hvad kan der søges tilskud til

Tilskud fra puljen anvendes til gennemførelsen af aktiviteter i projekterne.

Hvordan søges der om tilskud

Læs ”Uddannelsespuljen til øget kendskab til Grønland og Færøerne i folkeskolen 2019” (pdf) for information om ansøgningsproceduren, krav og vilkår for ansøgning og tilskud samt vurderingskriterier for behandling af ansøgningen. Under ”Ansøgningsmateriale" kan I finde skabelonerne og skemaerne, som skal anvendes.

Midler til fordeling

Der er i alt 1 million kroner i puljen.

Ansøgningsfrist

Frist for indsendelse af ansøgninger er onsdag den 20. november 2019 klokken 12.00.

Har du spørgsmål?

Spørgsmål om selve ansøgningen, budget eller administrationen af tilskuddet skal ske direkte til puljesekretariatet.

Hvis du har indholdsmæssige spørgsmål skal du rette henvendelse til Pernille Skou Brønner Andersen, tlf. 33 92 53 04, e-mail eller Thomas Jensen, tlf. 25 57 41 17,
e-mail.

Fordeling af tilskuddet

Der er ikke fordelt tilskud fra Uddannelsespuljen til øget kendskab til Grønland og Færøerne for folkeskolen 2019, da ingen af de indkomne ansøgninger levede op til puljens formål og kriterier.

Sidst opdateret: 21. juli 2023