Hop til indhold

Ansøgningsfrist udløbet

Obs: Ansøgningsfristen for puljemidler udløb den 4. december 2019, og puljen kan derfor ikke længere søges.

Hvem kan søge

Kommuner kan søge om midler fra puljen.

Formål

Puljens formål er at give lærerne og vejlederne et indblik i det tilbud, som erhvervsskolerne har, gennem praktikforløb af to dages varighed, og dermed skabe bedre mulighed for, at de efterfølgende kan yde vejledning af højere kvalitet om uddannelsesvalg til udskolingseleverne i folkeskolen. Hensigten er at understøtte, at lærerne og vejlederne får kendskab til planlægning, gennemførelse og evaluering af praktisk undervisning, og derigennem får inspiration til egen praksis.

Der er afsat 2,0 millioner kroner årligt i perioden 2019-2022 til puljen. Midlerne udmøntes gennem en ansøgningsrunde i hvert af årene 2019-2022, forudsat at midler til formålet opretholdes på de årlige finanslove. Nærværende udmelding vedrører bevillingen i 2019.

Hvad kan der søges tilskud til

Der kan søges om tilskud til medfinansiering af lærernes og vejledernes deltagelse i praktikforløb på erhvervsskolerne.

Hvordan søges der om tilskud

Læs ”Vejledning om pulje til understøttelse af praktikforløb på erhvervsskoler for folkeskolelærere og uddannelses- og erhvervsvejledere (skoleåret 2019/2020)” for information om ansøgningsproceduren, krav og vilkår for ansøgning og tilskud. Under ”Ansøgningsmateriale” kan I finde ansøgningsblanketten, som skal anvendes.

Midler til fordeling

Der er i alt 2,0 millioner kroner til fordeling i puljen i 2019.

Ansøgningsfrist

Frist for indsendelse af ansøgninger er onsdag den 4. december 2019, klokken 12.00.

Sidst opdateret: 21. juli 2023