Hop til indhold

Ansøgningsfrist udløbet

Obs: Ansøgningsfristen for puljemidler udløb den 20. maj 2019, og puljen kan derfor ikke længere søges.

Hvem kan deltage:

Folkeskoler via kommuner og frie grundskoler inviteres til at deltage i spredningsfasen for satspuljeprojektet, som gennemføres i skoleåret 2018/2019.

Formål:

Formålet med spredningsfasen er at udbrede mestringsforløb, som blev udviklet i skoleåret 2018/2019, til flere folkeskoler og frie grundskoler og opkvalificere flere ressourcepersoner. Målgruppen for mestringsforløb er 0.-3. klasser, der har mindst to elever med ADHD, autismespektrumforstyrrelser eller lignende vanskeligheder. I mestringsforløb arbejdes der med at styrke hele klassens sociale kompetencer, mens der for eleverne i den specifikke målgruppe arbejdes med redskaber til at mestre skoledagen – både socialt og fagligt.

Målet er, at det skal give skolerne et tilbud til deres klasser med elever med ADHD, autismespektrumforstyrrelser eller lignende vanskeligheder, som kan afholdes inden for skolens egne rammer såvel organisatorisk som økonomisk. 

Hvad kan der ydes tilskud til:

Der ydes tilskud til skolernes deltagelse i spredningsfasen efter en fastsat ramme.

Hvordan søges der om tilskud:

Læs ”Vejledning om spredningsfase for satspuljeprojekt: Mestring af skoledag og hverdagsliv, skoleåret 2019/2020” om tilmeldingsproceduren, vilkår for tilskud mv. Vejledningen findes under Tilmeldingsmateriale, hvor I også kan finde den tilmeldingsblanket, som skal anvendes.  

Midler til fordeling:

Der er afsat 3,5 millioner kr. til puljen. 

Ansøgningsfrist:

Frist for indsendelse af tilmelding er mandag den 20. maj 2019 kl. 12.00.

Har du spørgsmål:

Spørgsmål om selve tilmeldingen eller administrationen af tilskuddet skal ske direkte til puljesekretariatet, puljefou@uvm.dk

Hvis du har indholdsmæssige spørgsmål, kan du rette henvendelse til:

Allan Gade, tlf: 2152 7438, e-mail: Allan.Gade@stukuvm.dk    

Sidst opdateret: 21. juli 2023