Hop til indhold

Ansøgningsfrist udløbet

Obs: Ansøgningsfristen for puljemidler udløb den 25. november 2021 og puljen kan derfor ikke længere søges

Hvem kan søge

Kommuner, der har praktisk erfaring med mellemformer på en eller flere af kommunens skoler og er interesseret i videreudvikling/eller udbredelse af mellemformer til flere af kommunens skoler, kan ansøge om deltagelse i forsøget. En kommune, der ønsker at være en del af forsøget, skal søge om deltagelse med tre til fem skoler.

Formål 

Formålet med forsøget med mellemformer i folkeskolen er at udvikle, afprøve og evaluere to former for organisering af mellemformer. Det er målet, at de to organiseringsformer kan øge den faglige progression, trivsel og læringsmotivation hos elever med særlige behov, fordi undervisningstilbuddet i højere grad imødekommer elevernes behov samtidig med, at eleverne blandt andet bevarer tilknytningen til klassefællesskabet i almenundervisningen.

Hvad kan der søges tilskud til

Der ydes tilskud til skolernes deltagelse i forsøget efter en fastsat ramme.

Hvordan søges der om tilskud

Læs ”Vejledning om forsøg med mellemformer i folkeskolen” for information om ansøgningsproceduren, krav og vilkår for ansøgning og tilskud samt behandling af ansøgningen. Vejledningen findes under ”Ansøgningsmateriale”, hvor I også kan finde de skabeloner og skemaer, som skal anvendes. 

Midler til fordeling

Der er i alt 2,1 millioner kroner til fordeling i puljen. 

Ansøgningsfrist

Frist for indsendelse af ansøgninger er torsdag den 25. november 2021, kl. 13.00.

Sidst opdateret: 21. juli 2023