Hop til indhold

Ikke muligt at ansøge

Tilskud til lederforeningerne for ungdomsuddannelserne fordeles efter objektive kriterier.

I lyset af, at introduktionskurser til ungdomsuddannelserne og brobygning ved fysisk fremmøde er blevet aflyst som følge af COVID-19-situationen, er der opstået behov for at understøtte arbejdet med afholdelse af alternative tilrettelæggelsesformer, herunder virtuelt eller ved fysisk tilstedeværelse af en eller flere undervisere og elever fra den pågældende ungdomsuddannelse på elevernes egen skole eller et andet sted uden for ungdomsuddannelsesinstitutionens område.

Formål 

Puljens formål er at understøtte arbejdet med alternativ tilrettelæggelse af brobygning og introduktionskurser. Midlerne skal anvendes til lederforeningernes koordinering og videreudvikling af de alternative tilrettelæggelsesformer samt rådgivning af institutionerne med henblik på at sikre en god, ensartet praksis på skolerne.

Lederforeningerne kan endvidere koordinere lokal afvikling herunder varetage dialog mellem ungdomsuddannelsesinstitutioner og folkeskoler, hvis lokalt behov. Dertil støtter puljen andre presserende opgaver som følge af COVID-19, der udføres af lederforeningerne.

Midler til fordeling

Der er fordelt i alt 8,1 millioner kroner i puljen, jf. oversigten over tilskudsmodtagere under materiale om puljen.

Tilkendegivelsesfrist

Frist for indsendelse af tilkendegivelse af ønsket om tilskud fra puljen er den 17. december 2020 kl. 13.00.

Sidst opdateret: 21. juli 2023