Hop til indhold

Ansøgningsfrist udløbet

Obs: Ansøgningsfristen for puljemidler udløb d. 19. august 2021 og puljen kan derfor ikke længere søges

Hvem kan søge

FGU-institutioner kan ansøge om midler fra puljen.

Formål

Den praksis-/produktionsbaserede undervisning skal styrke FGU-elevernes motivation for læring samt deres viden, færdigheder og kompetencer i forhold til de faglige mål i de enkelte fag. Formålet med puljen er:

  • at støtte udvikling af praksis-/produktionsbaserede undervisningsforløb til agu- og pgu-sporet, som lever op til FGU's læreplaner, fagbilag og didaktiske principper
  • at give lærerne erfaringer med samarbejde om at forberede og afprøve praksis-/produktionsbaserede undervisningsforløb. 

Hvad kan der søges om tilskud til

Der kan søges om midler fra puljen til udvikling og afprøvning af

  • praksisbaserede undervisningsforløb til agu med inddragelse af 3-5 fag samt eventuelt et fagligt tema
  • produktionsbaserede undervisningsforløb til pgu med inddragelse af et fagligt tema, dansk og/eller matematik (gerne begge fag) samt eventuelt flere almene fag.

Hvordan søges der om tilskud

Læs ”Vejledning om pulje til udvikling af praksis-/produktionsbaseret FGU-undervisning på agu og pgu” for information om ansøgningsproceduren, krav og vilkår for ansøgning og tilskud samt vurderingskriterier for behandling af ansøgningen. Under ”Ansøgningsmateriale” findes de skabeloner og skemaer, som skal anvendes.  

Midler til fordeling

Der er i alt 2 millioner kroner i puljen. 

Ansøgningsfrist

Frist for indsendelse af ansøgninger er torsdag den 19. august 2021, klokken 13.00.

Sidst opdateret: 21. juli 2023