Hop til indhold

Ansøgningsfrist udløbet

Ansøgningsfristen for puljemidler udløb d. 23. november 2022, og puljen kan derfor ikke længere søges.

Hvem kan søge

Puljen kan ansøges af offentlige og private aktører (eksempelvis en organisation, virksomhed eller vidensinstitution) i samarbejde med minimum to FGU-institutioner.  Aktøren skal opfylde følgende kriterier:

  • vise kendskab til FGU og til praksis på FGU-institutionerne
  • have pædagogisk-didaktisk kompetence til og praktisk erfaring med at facilitere pædagogisk udvikling og pædagogiske ledelse
  • have kompetencer til at forestå professionel formidling til målgruppen (FGU-ledere og -lærere).

Formål 

Formålet med denne pulje er at bidrage til at styrke og kvalificere den pædagogiske ledelse i FGU blandt andet gennem et styrket fokus på elevens læring. Det skal opnås ved at udvikle og afprøve en materialepakke målrettet den pædagogiske ledelse på FGU-institutionerne. Materialepakken skal kunne anvendes til ledelse af lærernes arbejde med synlige læringsmål, synliggørelse af elevens progression og arbejdet med elevens arbejds- og præsentationsportfolio.

Hvad kan der søges tilskud til

Der kan søges om midler til udvikling og afprøvning af en materialepakke målrettet den pædagogiske ledelse i FGU. Materialepakken skal have fokus på arbejdet med synlige læringsmål, faglig progression og portfoliopædagogik i FGU og skal indeholde:

  1. Skabeloner og procesværktøjer tiltænkt den pædagogiske ledelse på FGU. Skabeloner og værktøjer skal kunne anvendes af den pædagogiske ledelse til at sætte fokus på elevens læring og progression. Det skal ske gennem rammesættelse og facilitering af lærernes arbejde. 
  2. Skabeloner og værktøjer tiltænkt lærerne på FGU, som kan anvendes i arbejdet med synlige læringsmål, elevens arbejds- og prøveportfolio og synliggørelse af elevens progression.
  3. En kortere artikel, der introducerer til det samlede materiale og dets eksemplariske karakter. Artiklens formål er at øge kendskabet til materialepakken i FGU-sektoren og dermed bidrage til fortsat udvikling i sektoren.

Hvordan søges der om tilskud

Læs ”Vejledning om pulje til styrkelse af pædagogisk ledelse i FGU med elevens læring i centrum” for information om ansøgningsproceduren, krav og vilkår for ansøgning og tilskud. Vejledningen findes under "Ansøgningsmateriale", hvor de skabeloner og skemaer, som skal anvendes, også kan findes.

Midler til fordeling

Der er i alt 913.000 kr. kroner til fordeling i puljen. 

Ansøgningsfrist

Frist for indsendelse af ansøgninger er onsdag den 23. november 2022, kl. 13.00.

Sidst opdateret: 21. juli 2023