Hop til indhold

Ansøgningsfrist udløbet

Obs: Ansøgningsfristen for puljemidler udløb den 16. december 2019, og puljen kan derfor ikke længere søges.

Formål

Puljen skal sikre et kompetenceløft af lærere og ledere på FGU-institutionerne, der skal understøtte realisering af uddannelsens formål og bidrage til en fælles professionsidentitet. Midlerne fordeles til FGU-institutionerne til kompetenceudviklingsaktiviteter. Midlerne udmøntes årligt forudsat, at de fastholdes på de kommende års finanslove. Nærværende udmelding vedrører de midler, som forventes afsat i 2020.

Kompetenceløftet for lærere skal bidrage til, at:

  • udvikle lærernes samarbejde og skabe en fælles kultur
  • styrke lærernes pædagogisk-didaktiske redskaber ift. FGU-didaktikken og målgruppen
  • styrke lærernes viden og kompetencer til håndtering af målgruppen.

Kompetenceløftet for lederne skal styrke ledernes kompetencer i pædagogisk ledelse, administrativ ledelse og forandringsledelse.

Midler til fordeling

Der er 41 millioner kroner til fordeling i 2020.

Puljen blev i september 2019 udmeldt med en forventet ramme i 2020 på 41 millioner kroner. Som led i  forhandlingerne om finansiering af FGU-budgetregulering i 2020 er puljen blevet nedjustere med 5 millioner kroner til 36 millioner kroner.

Puljen udmeldes stadig med forbehold for den endelige vedtagelse af finansloven for 2020.

Hvem modtager tilskud?

Tilskud til FGU-institutionerne fordeles efter objektive kriterier.

Institutionsudviklingsaftale og budget 2020

Frist for indsendelse af institutionsudviklingsaftale og budget for 2020 er mandag den 16. december 2019.

Sidst opdateret: 21. juli 2023