Hop til indhold

Ansøgningsfrist udløbet

Obs: Ansøgningsfristen for puljemidler udløb d. 19. august 2021 og puljen kan derfor ikke længere søges

Hvem kan søge

FGU-institutioner kan ansøge om midler fra puljen.

Formål

Formålet med puljen er at understøtte udviklingen af en samlet strategisk og organisatorisk indsats for læse-/skriveområdet, herunder det ordblindevenlige undervisningsmiljø på den enkelte FGU-institution, der inddrager alle relevante aktører, det vil sige ledelse, ressourcepersoner, lærere, elever og eventuelt forældre. Indsatsen skal munde ud i en samlet strategi for hele institutionen og hermed for alle skoler under den deltagende institution.

Hvad kan der søges om tilskud til

Der kan søges om midler fra puljen til et samlet projekt som indeholder:

  • Udvikling (eller videreudvikling) af en samlet strategi for læse/skriveområdet, herunder procedure- og rollebeskrivelser for nøglepersonerne i overensstemmelse med strategien.
  • Udvikling af handleplaner
  • Gennemførelse af konkrete aktiviteter.

Hvordan søges der om tilskud

Læs ”Vejledning om pulje til FGU-institutioners strategiske og organisatoriske udvikling af læse/skrive-området og det ordblindevenlige undervisningsmiljø” for information om ansøgningsproceduren, krav og vilkår for ansøgning og tilskud samt vurderingskriterier for behandling af ansøgningen. Under ”Ansøgningsmateriale” findes de skabeloner og skemaer, som skal anvendes.

Midler til fordeling

Der er i alt 1 million kroner i puljen.

Såfremt en FGU-institution ansøger puljen alene (det vil sige ikke i samarbejde med andre FGU-institutioner), kan institutionen maksimalt ansøge om 500.000 kroner. Ansøger bedes være opmærksom på sammenhængen mellem omfanget af elever, som projektet forventes at have en effekt på, og det ansøgte beløb. Mere information om det fremgår af vejledningen om puljen.

Ansøgningsfrist

Frist for indsendelse af ansøgninger er torsdag den 19. august 2021, klokken 13.00.

Sidst opdateret: 21. juli 2023