Hop til indhold

Ikke muligt at ansøge for andre enheder end FGU-institutionerne

Tilskud til FGU-institutioner fordeles efter objektive kriterier.

OBS Vejledningen er justeret pr. 9. november 2021. Ændringerne er tydelige markeret.

Formål

Puljen skal sikre et kompetenceløft af lærere og ledere på FGU-institutionerne, der skal understøtte realisering af uddannelsens formål og bidrage til en fælles professionsidentitet. Midlerne fordeles til FGU-institutionerne til kompetenceudviklingsaktiviteter. Nærværende udmelding vedrører de midler, som forventes afsat i 2022.

Kompetenceløftet for lærere skal bidrage til, at:

  • udvikle lærernes samarbejde og skabe en fælles kultur,
  • styrke lærernes pædagogisk-didaktiske redskaber ift. FGU-didaktikken og målgruppen
  • styrke lærernes viden og kompetencer til håndtering af målgruppen.

Kompetenceløftet for lederne skal styrke ledernes kompetencer i pædagogisk ledelse, administrativ ledelse og forandringsledelse.

Midler til fordeling

Der er i alt 39,3 millioner kroner til fordeling i puljen. Bemærk, puljen udmeldes i september 2021 med forbehold for, at midlerne fastholdes på finansloven for 2022.

Hvem modtager tilskud

Tilskud til FGU-institutionerne fordeles efter objektive kriterier.

Institutionsudviklingsaftale og budget 2022-2023

Frist for indsendelse af institutionsudviklingsaftale og budget for 2022-2023 er tirsdag den. 9. november 2021 eller 31. januar 2022.

Sidst opdateret: 8. januar 2024