Hop til indhold

Ansøgningsfrist udløbet

Obs: Ansøgningsfristen for puljemidler udløb den 25. september 2020, og puljen kan derfor ikke længere søges.

Hvem kan søge

FGU-institutioner kan ansøge om midler fra puljen.

Formål

Formålet med puljen er at støtte udvikling af FGU-didaktik i fjernundervisning, herunder understøtte kvaliteten og ensartethed i denne på tværs af landets FGU-institutioner, under hensyntagen til de muligheder og begrænsninger, som fjernundervisningen giver.

Hvad kan der søges om tilskud til

Der kan søges om midler fra puljen til udvikling og afprøvning af FGU-didaktik i fjernundervisning i alle påkrævede almene fag (dansk, dansk som andetsprog, engelsk, identitet og medborgerskab, matematik, naturfag, PASE og samfundsfag) på baggrund af FGU læreplanerne. I tilknytning til hvert fag, som der arbejdes med i de ansøgte projekter, forventes der udviklet følgende informative materialer:

  • Et eksempel på et tematisk undervisningsforløb med 1/3 praksis
  • Et forslag til en praksispakke til undervisningsforløbet
  • En lærervejledning til fjernundervisning i faget.

Hvordan søges der om tilskud

Læs ”Vejledning om Pulje til udvikling af FGU-didaktik i fjernundervisning” for information om ansøgningsproceduren, krav og vilkår for ansøgning og tilskud samt vurderingskriterier for behandling af ansøgningen. Under ’Ansøgningsmateriale’ findes de skabeloner og skemaer, som skal anvendes.

Midler til fordeling

Der er i alt 800.000 kroner i puljen.

Ansøgningsfrist

Frist for indsendelse af ansøgninger er fredag den 25. september 2020, klokken 13.00.

Har du spørgsmål?

Spørgsmål om selve ansøgningen, budget eller administrationen af tilskuddet skal ske direkte til puljefou@uvm.dk.

Hvis du har indholdsmæssige spørgsmål, skal du rette henvendelse til Johan Linde på telefon 2565 9297 eller e-mail.

Sidst opdateret: 21. juli 2023