Hop til indhold

Ansøgningsfrist udløbet

Obs. Ansøgningsfristen for puljemidler udløb den 12. marts 2021, og puljen kan derfor ikke længere søges.

Hvem kan søge

De ni videnscentre for erhvervsuddannelser kan søge om tilskud fra puljen til:

  • indkøb og vedligeholdelse af ny teknologi og nyt udstyr, herunder også adgang til den nyeste software, i perioden 2021-2024
  • vedligehold af eksisterende teknologi og udstyr indkøbt for udstyrsmidlerne tildelt i forbindelse med etablering af videnscentrene i 2017.

Formål

Udstyrspuljen skal sikre, at der investeres i teknologier, hvor digitaliseringen går hurtigt, og hvor udstyrspresset nu og i den kommende tid er stort. Udstyrspuljen skal endvidere sikre, at videnscentrene fortsat er på forkant med den nyeste teknologi og har mulighed for at indkøbe og vedligeholde højtteknologisk og specialiseret udstyr og teknologi, som det ikke er økonomisk muligt for den enkelte erhvervsskole at erhverve. Udstyrspuljen skal endelig sikre, at udstyret kommer alle erhvervsuddannelseselever til gavn, således at udstyrsløftet har et nationalt sigte og ikke kun tilgodeser særskilte skolers interesser.

Hvordan søges der om tilskud

Læs ”Vejledning om udstyrspulje til videnscentrene for erhvervsuddannelser 2021-2024” for information om ansøgningsproceduren, krav og vilkår for ansøgning og tilskud samt vurderingskriterier for ansøgninger og prioritering. Vejledningen findes under ”Ansøgningsmateriale”, hvor I også kan finde de skabeloner og skemaer, som skal anvendes.

Midler til fordeling

Der er i alt 30 millioner kroner til fordeling til ansøgninger til puljen.

Tilmeldingsfrist

Frist for indsendelse af ansøgning er fredag den 12. marts 2021 klokken 13.00.

Sidst opdateret: 21. juli 2023