Hop til indhold

Ansøgningsfrist udløbet

Obs: Ansøgningsfristen for puljemidler udløb den 26. september 2019, og puljen kan derfor ikke længere søges.

Hvem kan søge

Kommuner, der af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet er blevet godkendt til at deltage i den indholdsmæssige del af rammeforsøg med udskolingslinje eud 8/9. Første ansøgningsrunde om at deltage i rammeforsøget er afsluttet og fandt sted i perioden 2. maj 2019 til 7. juni 2019. Anden og sidste runde om at deltage i rammeforsøget forventes at blive udmeldt til kommunerne forud for skoleåret 2020/21.

De godkendte kommuner for deltagelse i rammeforsøget er: 

  • Billund Kommune
  • Faxe Kommune
  • Københavns Kommune
  • Tønder Kommune
  • Viborg Kommune

Formål 

Rammeforsøget gennemføres over en fireårig forsøgsperiode med start i skoleåret 2019/2020. I rammeforsøget får eleverne undervisning i 8. og 9. klasse i en reduceret fagrække dansk, matematik, engelsk og fysik/kemi i folkeskolen og undervisning i praksisorienterede fag (valgfag) på en erhvervsskole.

Formålet med forsøget er at afprøve, om en organisering af undervisningen, der mere målrettet sigter mod at forankre eleverne i en erhvervsuddannelse, får flere elever til at gennemføre folkeskolen og søge optagelse på en erhvervsuddannelse efter 9. klasse.

Målgruppen for forsøget er således unge med særligt behov, der er i risiko for ikke at påbegynde eller gennemføre en ungdomsuddannelse, for eksempel praktisk orienterede elever eller elever, som mangler motivation ved undervisningen.

Hvad kan der søges tilskud til

Det er alene kommuner, der er godkendt til at deltage i rammeforsøget, der med denne puljeudmelding kan ansøge om et tilskud, der helt eller delvist dækker kommunens udgifter til køb af undervisning på en erhvervsskole i skoleåret 2019/2020.

Hvordan søges der om tilskud

Vejledning om Pulje til understøttelse af rammeforsøg med udskolingslinje eud 8/9 (pdf) indeholder information om ansøgningsproceduren, krav og vilkår for ansøgning og tilskud samt vurderingskriterier for behandling af ansøgningen.

Vejledningen og ansøgningsskema, som skal anvendes til ansøgningen, findes i boksen med ansøgningsmateriale nederst på siden.

Midler til fordeling

Der er afsat i alt 4,0 millioner kroner i 2019 til understøttelse af rammeforsøget. 

Ansøgningsfrist

Frist for indsendelse af ansøgninger er torsdag den 26. september 2019 klokken 12.00. Bemærk, at det kun er kommuner, der af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet er blevet godkendt til at deltage i rammeforsøget i skoleåret 2019/20, som kan søge om tilskud fra puljen i skoleåret 2019/20.

Har du spørgsmål?

Spørgsmål om selve ansøgningen, budget eller administrationen af tilskuddet skal ske direkte til puljesekretariatet, puljefou@uvm.dk

 

Sidst opdateret: 21. juli 2023