Hop til indhold

Ansøgningsfrist udløbet

Obs: Ansøgningsfristen for puljemidler udløb den 11. oktober 2018, og puljen kan derfor ikke længere søges.

Hvem kan søge

  • Erhvervsskoler
  • Kommuner (herunder folkeskoler), regioner, frie grundskoler, efterskoler, UU-centre, VUC’er, interesseorganisationer, faglige udvalg med flere. 

Formål 

Formålet med puljen er at øge kendskabet til social- og sundhedsuddannelserne gennem aktiviteter, der viser uddannelsernes indhold, læringsmiljøer og beskæftigelsesmuligheder for potentielle ansøgere.

Målet er, at flere i fremtiden søger en social- og sundhedsuddannelse, og at valget af uddannelsen sker på velinformeret grundlag.

Hvad kan der søges tilskud til

Puljen støtter følgende aktiviteter: 

  • Digitale image- og rekrutteringskampagner for social- og sundhedsuddannelserne.
  • Brobyggende forløb, som for eksempel udvikling af undervisningsmateriale om omsorgsarbejde til grundskolens ældste klasser.

Hvordan søges der om tilskud

Læs ”Vejledning om pulje til øget kendskab til social- og sundhedsuddannelserne” om ansøgningsproceduren, krav og vilkår for ansøgning og tilskud samt vurderingskriterier for behandling af ansøgningen. Vejledningen findes under Ansøgningsmateriale, hvor I også kan finde de skabeloner og skemaer, som skal anvendes.

Midler til fordeling

Der er afsat i alt 5 millioner kroner til puljen. 

Ansøgningsfrist

Frist for indsendelse af ansøgninger er torsdag den 11. oktober 2018 klokken 12.00.

Har du spørgsmål?

Spørgsmål om selve ansøgningen, budget eller administrationen af tilskuddet skal ske direkte til puljesekretariatet, puljefou@uvm.dk

Hvis du har indholdsmæssige spørgsmål, skal du rette henvendelse til:  

Katrine Merlach Lauritzen, telefon: 3392 5506, e-mail: katrine.merlach.lauritzen@stukuvm.dk

Sidst opdateret: 21. juli 2023