Hop til indhold

Ansøgningsfrist udløbet

Obs: Ansøgningsfristen for puljemidler udløb den 17. september 2021, og puljen kan derfor ikke længere søges.

Hvem kan søge

Alle skoler, der udbyder erhvervsuddannelser, kan søge om midler fra puljen.

Formål 

Under nedlukningerne har skolerne gjort sig mange erfaringer og fundet nye løsninger for at sikre en god undervisning for eleverne. Mange af de positive erfaringer fra undervisningen under COVID-19 kan bruges fremadrettet, men der kan være behov for at udvikle (eller videreudvikle) praksis på baggrund af erfaringerne, så de kan bruges i den almindelige hverdag.

Puljens formål er at bidrage til, at skolerne kan udvikle (eller videreudvikle) undervisningen på baggrund af positive erfaringer under COVID-19 med henblik på at styrke undervisningen i den almindelige hverdag og understøtte, at alle elever udfordres, motiveres og trives på deres uddannelse.

Hvad kan der søges tilskud til

Der kan søges om tilskud til projekter, hvor skoler arbejder med løsninger for god undervisning for eleverne, som bygger videre på de positive erfaringer fra COVID-19, men som samtidigt kan gennemføres inden for de almindelige rammer for undervisningens indhold og tilrettelæggelse. Det kan eksempelvis være løsninger, der understøtter nye former for praksisnær undervisning eller styrket kobling mellem skole og praktik. Undervisningen, der udvikles i projekterne, skal understøtte den helhedsorienterede undervisningstilgang i erhvervsuddannelserne og de grundlæggende pædagogiske principper om differentiering, variation, praksisrelatering og feedback med henblik på at styrke elevernes udbytte, engagement og lyst til læring. 

Hvordan søges der om tilskud

Læs Vejledning om pulje til udvikling af undervisning på erhvervsuddannelserne på baggrund af erfaringer fra COVID-19 (pdf) for information om ansøgningsproceduren, krav og vilkår for ansøgning og tilskud samt vurderingskriterier for behandling af ansøgningen. Vejledningen findes under Ansøgningsmateriale, hvor I også kan finde de skabeloner og skemaer, som skal anvendes.  

Midler til fordeling

Der er i alt 2,5 millioner kroner til puljen. 

Ansøgningsfrist

Frist for indsendelse af ansøgninger er onsdag den 17. november 2021, kl. 13.00.

Sidst opdateret: 21. juli 2023