Hop til indhold

Ansøgningsfrist udløbet

Obs: Ansøgningsfristen for puljemidler udløb den 10. september 2019, og puljen kan derfor ikke længere søges.

Hvem kan søge

Udbydere af uddannelserne til social- og sundhedshjælper og social- og sundhedsassistent.

Formål

I forsøgsrammen udvikles og afprøves en række indsatser, der har til formål at sikre, at alle elever får en praktikplads, og at alle praktikpladser besættes gennem en koordinering af det praktikpladsopsøgende arbejde.

Indsatsernes succes vurderes efter, om der er tegn på, at de kan bidrage positivt til at tilvejebringe praktikpladser og til at fastholde elever i overgangen mellem grundforløb 2 og hovedforløbet.

Hvad kan der søges tilskud til

Der kan søges om midler til at oprette en fælles enhed eller indgå i et fast og struktureret samarbejde om en eller flere af nedenstående indsatser:

  • Fælles indsats i det praktikpladsopsøgende arbejde for at tilvejebringe og synliggøre praktikpladser og for at få flere arbejdsgivere til at synliggøre praktikpladser på praktikpladsen.dk. 
  • Fælles systematisk kontakt til arbejdsgivere, for eksempel fælles aktiviteter hvor virksomheder og elever mødes, fælles monitorering af praktikpladssituationen, koordineret information til praktikpladsvirksomheder, netværk mellem praktikvirksomheder.
  • Understøtte matchning af elever og virksomheder indenfor større geografiske områder og systematisk opfølgning på, at eleverne får en praktikplads, og at arbejdsgiverne får besat deres praktikpladser. 
  • Fælles opfølgning for at fastholde eleverne i praktikforløbet, når praktikperioden er i gang.

Hvordan søges der om tilskud

Vejledning om forsøgsramme til koordinering af praktikpladser på SOSU (pdf) indeholder information om ansøgningsproceduren, krav og vilkår for ansøgning og tilskud samt vurderingskriterier for behandling af ansøgningen.

Vejledningen, skabeloner og skemaer, som skal anvendes til ansøgningen, findes  i boksen med ansøgningsmateriale nederst på siden.

Midler til fordeling

Der er afsat i alt 1,5 millioner kroner til fordeling i forsøgsrammen.

Ansøgningsfrist

Frist for indsendelse af ansøgninger er tirsdag den 10. september 2019 klokken 12.00.

Har du spørgsmål?

Spørgsmål om selve ansøgningen, budget eller administrationen af tilskuddet skal ske direkte til puljesekretariatet, puljefou@uvm.dk

Hvis du har indholdsmæssige spørgsmål, skal du rette henvendelse til:

Nina Lyng, telefon 2014 8253, e-mail: Nina.Lyng@stukuvm.dk. 

Sidst opdateret: 21. juli 2023