Hop til indhold

Ansøgningsfrist udløbet

Obs: Ansøgningsfristen for puljemidler udløb den 26. maj 2021, og puljen kan derfor ikke længere søges.

Under dette formål skal puljen støtte projekter, hvor skoler arbejder med at styrke undervisningsmiljøet ved at udvikle praksis i relation til eller gennem arbejdet med uddannelsernes og fagenes indhold. Samtidig skal puljen støtte projekter, der har fokus på at styrke gode undervisningsmiljøer for henholdsvis mænd i traditionelle kvindefag og kvinder i traditionelle mandefag.

Hvem kan deltage

Alle skoler, der udbyder erhvervsuddannelser, kan søge om tilskud fra puljen. Skoler kan vælge at søge om tilskud til projekter, som de gennemfører i samarbejde med andre skoler. Det skal i så fald fremgå af ansøgningen, hvilken skole der er hovedansøger og dermed tilskudsmodtager, og hvilke eventuelle øvrige skoler, der indgår som samarbejdspartnere i projektet. Den ansøgende institution skal være en juridisk enhed (hovedskole).

Formålet

Puljen har baggrund i aftalen ”Fra folkeskole til faglært – erhvervsuddannelser til fremtiden" fra 2018, hvor det fremgår, at Aftaleparterne er enige om at igangsætte en landsdækkende indsats for at udvikle og udbrede god praksis om undervisningsmiljøer, herunder et forslagskatalog til den gode modtagelse og afslutning. Indsatsen skal blandt andet have fokus på at tiltrække flere piger og kvinder til traditionelle mandefag og flere drenge og mænd til traditionelle kvindefag.

Puljens formål skal støtte projekter, hvor skoler arbejder med at styrke undervisningsmiljøet ved at udvikle praksis i relation til eller gennem arbejdet med uddannelsernes og fagenes indhold. Samtidig skal puljen støtte projekter, der har fokus på at styrke gode undervisningsmiljøer for hhv. mænd i traditionelle kvindefag og kvinder i traditionelle mandefag.

Hvordan søges der om tilskud

Læs ”Vejledning om pulje til styrkede undervisningsmiljøer i erhvervsuddannelserne” for information om ansøgningsproceduren, krav og vilkår for ansøgning og tilskud samt vurderingskriterier for ansøgninger og prioritering. Vejledningen findes under ”Ansøgningsmateriale”, hvor I også kan finde de skabeloner og skemaer, som skal anvendes.

Midler til fordeling

Der er i alt 4 millioner kroner til fordeling til ansøgninger til puljen.

Tilmeldingsfrist

Frist for indsendelse af ansøgning er onsdag den 26. maj 2021 klokken 13.00.

Har du spørgsmål?

Spørgsmål om selve ansøgningen eller administrationen af tilskuddet skal ske direkte til puljesekretariatet, puljefou@uvm.dk.

Hvis du har indholdsmæssige spørgsmål, skal du rette henvendelse til Freja Mørch, tlf.: 2374 4686, e-mail: Freja.Morch@stukuvm.dk.

Sidst opdateret: 21. juli 2023