Hop til indhold

Ikke muligt at ansøge

Tilskud til kommuner fordeles efter objektive kriterier.

Formål

Kompetenceløftinitiativets og hermed tildelingspuljens formål er at medvirke til at styrke trivsel, udviklings- og læringsmuligheder for 0-2-årige fra sårbare og udsatte familier gennem kompetenceløft af såvel pædagoger og pædagogiske assistenter i daginstitutioner som dagplejere, der arbejder med 0-2-årige børn fra sårbare og udsatte familier.

Kompetenceløftet skal ske gennem et diplommodul for pædagoger og et fem-dages læringsforløb for pædagogiske assistenter i daginstitutioner og dagplejere med fokus på barnets første 1.000 dage, som skal tilrettelægges i overensstemmelse med vejledningen om tildelingspuljen og "Bilag 1. Ramme for udmøntningen af kompetenceudviklingsinitiativet i 1.000-dages programmet".

Det forventes, at diplommodulet og læringsforløbene medvirker til:

  • at skærpe og styrke det pædagogiske personales kompetencer i arbejdet med børn i udsatte positioner i deres første 1.000 dage,
  • at styrke personalets viden om børns trivsel, læring, udvikling og dannelse i de første 1.000 dage, tværfagligt samarbejde, stimulerende læringsmiljøer samt om forældresamarbejde,
  • at bidrage til, at arbejdet med børn i udsatte positioner i deres første 1.000 dage ses i en bredere sammenhæng med arbejdet med læring og udvikling i den styrkede pædagogiske læreplan.

Midler til fordeling

Der er i alt 74 millioner kroner i puljen.

Hvem kan deltage?

Tilsagn om tilskud gives til kommuner efter objektive kriterier.

Har du spørgsmål? 

Spørgsmål om selve ansøgningen, budgettet eller administrationen af tilskuddet skal ske til puljesekretariatet. 

Har du indholdsmæssige spørgsmål, skal du rette henvendelse til Jonas Barder. 

Sidst opdateret: 20. november 2023