Hop til indhold

Ansøgningsfrist udløbet

Obs: Ansøgningsfristen for puljemidler udløb den 6. juni 2018, og puljen kan derfor ikke længere søges.

Om administration af puljen 

I medfør af kongelig resolution af 27. juni 2019 overgår sager vedrørende dagtilbud og private pasningsordninger til børn indtil skolestart fra Børne- og Socialministeriet til Undervisningsministeriet, herefter Børne og Undervisningsministeriet. 

Puljen administreres herefter af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK). 

Hvem kan søge?

Ansøgerkredsen er kommuner. 

Formål

Ansøgningspuljens formål er, at løfte den generelle kvalitet i dagtilbuddene og bidrage til en vellykket implementering af den styrkede pædagogiske læreplan ved at styrke kompetenceniveauet blandt pædagogisk personale og ledelse i dagtilbud.

Hvad kan der søges tilskud til

Kommunen kan søge støtte til: 

  • At give dagplejere en pædagogisk assistentuddannelse
  • At tilrettelægge kompetenceudviklingsforløb for faglige fyrtårne i dagtilbud samt ledelsen i dagtilbud og forvaltning, herunder dagplejepædagoger. Kommunen kan vælge at købe kompetenceudviklingsforløb ved professionshøjskolerne eller andre udbydere. Kommunen har også mulighed for at vælge at tilrettelægge egne forløb for midlerne.

Kompetenceudviklingsforløbene skal leve op til rammerne i ”Ramme for udmøntning af kompetenceudviklingsinitiativet i aftalen ’Stærke Dagtilbud’. Kravene i rammen vedrører ikke den pædagogiske assistentuddannelse for dagplejere.

Hvordan søges der om tilskud 

Læs ” Vejledning om ansøgning om støtte fra Ansøgningspulje til fagligt og ledelsesmæssigt kompetenceløft i dagtilbud for dagplejere, ledere og faglige fyrtårne” for information om ansøgningsproceduren, krav og vilkår for ansøgning og tilskud samt tildelings- og vurderingskriterier. 

Midler til fordeling

Der er afsat i alt 164,2 millioner kroner til puljen. Finanslovskonto: § 15.25.22.10

Ansøgningsfrist

Frist for indsendelse af ansøgning var den 6. juni 2018 klokken 12.00 (oprindelig ansøgningsfrist den 16. april), og puljen kan derfor ikke længere søges. 

Har du spørgsmål?

Spørgsmål om selve ansøgningen, budgettet eller administrationen af tilskuddet skal ske til puljesekretariatet

Har du indholdsmæssige spørgsmål, skal du rette henvendelse til Sif Hummelgaard eller Jonas Barder

Sidst opdateret: 20. november 2023