Hop til indhold

Driftslignende tilskud afholdes under forudsætning af, at der afsættes bevilling på finansloven til formålet.

Det er alene de organisationer, foreninger mv., som fremgår af finanslovens §§ 20.89.03.20 og 20.89.03.30, der efter den gældende administrationsmodel kan anmode om udbetaling af denne type tilskud. Da finansloven er etårig fordeles sådanne midler for ét år af gangen.

Tilskuddet gives til gennemførelse af aktiviteter. Med gennemførelse af aktiviteter menes for eksempel udstillinger, afholdelse af møder, netværksdeltagelse eller udarbejdelse af undervisningsmateriale. Det kan både være nye aktiviteter og vedvarende kerneaktiviteter, som gentages år for år.

Du kan finde udmeldinger for anmodninger om udbetaling af driftslignende tilskud i puljeoversigten.

Sidst opdateret: 21. juli 2023