Hop til indhold

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet planlægger at offentliggøre udbud om levering af personlig hjælp inden udgangen af 2021.

Leverandøren skal kunne levere personlige hjælpere til at varetage Rammeaftalens følgende ydelser:
  • Sekretærbistand – Ydelsen omfatter blandt andet noteskrivning og praktisk hjælp til at skrive større opgaver.
  • Praktisk hjælp – Ydelsen omfatter blandt andet at assistere støttemodtageren i at komme omkring på uddannelsesstedet, få bøgerne op ad tasken, vende siderne i bøger mv.
  • Støtteperson – Støttepersonens opgaver kan blandt andet bestå i hjælp til kendskab til grundlæggende studieregler og andre praktiske ting på uddannelsen, tilmelding til prøver og eksamen, orientere om uddannelsesstedets tilbud mv.
  • Studiementor – Studiementorens opgaver kan blandt andet bestå af hjælp til at etablere kontakt til undervisere, vejledere og medstuderende, til at forstå og håndtere forventninger til den studerende på uddannelsen, til eksamenstilmelding.

Rammeaftalen er opdelt i 6 delaftaler.

Formålet med denne markedsdialog er todelt. Dels at undersøge antallet af potentielle tilbudsgivere, herunder hvem som kunne være interesseret i at afgive tilbud. Dels at få besvaret spørgsmål vedrørende indhold og opdeling af rammeaftalens ydelser i flere delaftaler.

STUK har i den forbindelse udarbejdet et dokument, som giver potentielle tilbudsgivere mulighed for at forholde sig til den rammeaftale, som vil blive udbudt. I dokumentet kan man angive hvilke delaftaler, den enkelte virksomhed ville være interesseret i at afgive tilbud på, og begrunde dette valg. Ligeledes fremgår der spørgsmål vedrørende anvendelse af underleverandører, priser samt rekruttering. Markedsdialogen kan tilgås under følgende: Markedsdialog vedrørende udbud om levering af personlig hjælp (pdf).

STUK beder interesserede markedsaktører om at udfylde og sende besvarelsen af markedsdialogen til spsjura@stukuvm.dk senest søndag den 10. oktober 2021 kl. 23:59. I bedes navngive mailen: ’Markedsdialog – Att. Michelle Pedersen’.

Når markedsdialogen er afsluttet, offentliggør STUK et notat hvoraf de samlede resultater fra markedsdialogen fremgår. Notatet vil være i anonymiseret form, hvorved det ikke vil være muligt at henføre bestemte svar til bestemte deltagere. Angivne priser vil ikke blive offentliggjort. Notatet vil blive offentliggjort på uvm.dk og spsu.dk.

I tilfælde af spørgsmål til markedsdialogen kan jurist Michelle Pedersen kontaktes via spsjura@stukuvm.dk.

Sidst opdateret: 28. september 2021