Hop til indhold
Forside af 'Data om elevers læring og progression final'

Forskningskortlægning - Data om elevers læring og progression (pdf)

Formålet med udviklings- og inspirationsprojektet er at give vidensog praksisbaserede anbefalinger til, hvordan data om elevernes progression kan indsamles, sammenstilles, vises og understøtte, at danske skoleelever bliver så dygtige, som de kan. 

Hent publikationen (pdf)

Se også rapporten Erfaringsopsamling - Skolers erfaringer med at anvende data (pdf) og Inspirationshæftet "Brug af data i skolen" (pdf).

Sidst opdateret: 10. januar 2020