Hop til indhold
Forside af 'Data om elevers læring og progression final'

Erfaringsopsamling - skolers erfaringer med at anvende data

Formålet med udviklings- og inspirationsprojektet er at give videns -og praksisbaserede anbefalinger til, hvordan data om elevernes progression kan indsamles, sammenstilles, vises og understøtte, at danske skoleelever bliver så dygtige, som de kan.

Hent publikationen (pdf)

Se også rapporten Forskningskortlægning - Data om elevers læring og progression (pdf) og Inspirationshæftet "Brug af data i skolen" (pdf).

Sidst opdateret: 6. september 2022