Hop til indhold
Forside af 'Data om elevers læring og progression final'

Erfaringsopsamling - skolers erfaringer med at anvende data

Formålet med udviklings- og inspirationsprojektet er at give vidensog praksisbaserede anbefalinger til, hvordan data om elevernes progression kan indsamles, sammenstilles, vises og understøtte, at danske skoleelever bliver så dygtige, som de kan.

Hent publikationen (pdf)

Se også rapporten Forskningskortlægning - Data om elevers læring og progression (pdf) og Inspirationshæftet "Brug af data i skolen" (pdf).

Sidst opdateret: 10. januar 2020