Hop til indhold

Evaluering af projekter i puljen til vidensunderstøttelse af implementering af eud-reformen

I denne rapport evalueres udviklingsprojektet om brugen af forskningsbaseret viden i implementeringen af EUD-reformen. Gennem projektet har ca. 40 erhvervsskoler i samarbejde med Undervisningsministeriet udviklet vidensbaseret tiltag, der understøtter implementeringen af EUD-reformen med inden for tre temaer:

  • Erhvervsrettede læringsmiljøer
  • Kobling mellem skole og praktikperioder
  • Brug af resultater fra realkompetencevurdering i tilrettelæggelse og gennemførelse af erhvervsuddannelser for voksne.

Som en del af projektet er der udviklet anvendelsesorienteret materiale til skoler, der har lyst til at arbejde med projektets tiltag.

Hent publikationen og de tilhørende bilag i pdf-format herunder.

Bilag

Bilag 1 - Vidensnotater (pdf)

Bilag 2 - Forandringsteorier (pdf)

Bilag 3 - Skoler i afprøvningsfasen (pdf)

Bilag 4 - Tabelrapport (pdf)

Bilag 5 - Tiltagsbeskrivelser (pdf)

Bilag 6 - Plakater over projektets resultater (pdf)

Publikation

Hent publikationen (pdf)

Sidst opdateret: 10. januar 2020