Hop til indhold

Forskningsbaseret evalueringsrapport om fremtidens dagtilbud

Denne afsluttende forskningsbaserede evalueringsrapport belyser det pædagogiske personales og ledelsens implementering af programmets indsatser i dagtilbuddene, programmets resultater i form af oplevede praksisændringer i dagtilbuddene samt programmets effekter på børnenes udvikling.

Læs rapporten (pdf)

Sidst opdateret: 10. januar 2020