Hop til indhold

Nye rapporter: Analyser af beskæftigelseseffekten af uddannelsesløft fra ufaglært til faglært

Der er gode grunde til at forvente, at danskeres muligheder på arbejdsmarkedet påvirkes af deres uddannelsesniveau. To nye rapporter belyser det empiriske grundlag for at vurdere, hvor meget et uddannelsesløft til ufaglærte kan forventes at påvirke beskæftigelsen.

I den ene rapport genestimeres eksisterende danske studier, der belyser potentielle beskæftigelses- eller erhvervsdeltagelseseffekter ved uddannelsesløft, med det nyeste data. Analysen giver anledning til estimerede såkaldte ”gennemslag” på beskæftigelsen, af uddannelsesløft til ufaglærte, på mellem 41 procent og 66 procent. Et uddannelsesløft af ufaglærte til faglært niveau resulterer ikke i, at ufaglærte opnår en beskæftigelse på niveau med faglærte. Det skyldes, at det ikke er uddannelsen alene, der påvirker beskæftigelsesfrekvensen, men også for eksempel evner og motivation. Estimerede gennemslag på mellem 41 procent og 66 procent betyder, at det på baggrund af analyserne forventes, at et løft af ufaglærte til faglært niveau fører til en gennemsnitlig stigning i beskæftigelsesfrekvensen for disse på mellem 41 procent og 66 procent af forskellen i den gennemsnitlige beskæftigelsesfrekvens mellem ufaglærte og faglærte. Baseret på forskellen i beskæftigelsesfrekvens mellem ufaglærte og faglærte 30-årige i 2019 kan dette oversættes til en beskæftigelseseffekt på cirka 135 til 220 personer ved et hypotetisk løft af 1.000 30-årige fra ufaglært til faglært niveau. Det understreges, at estimaterne er behæftede med store usikkerheder. Rapporten er udarbejdet af Børne- og Undervisningsministeriet.

I den anden rapport gennemgås og diskuteres de oprindelige analysers metoder. Det konkluderes blandt andet, at alle analyserne har metodiske udfordringer, og at ingen af analyserne giver et statistisk velidentificeret bud på den marginale effekt af at gennemføre en faglært uddannelse. Men samtidig at studiernes metoder har en vigtig rolle at spille i forhold til at vurdere afkastet af uddannelse. Denne rapport er udarbejdet af et hold eksterne eksperter bestående af professor Torben M. Andersen, professor Michael Svarer og professor Rune Vejlin fra Institut for Økonomi ved Aarhus Universitet.

Læs rapporten ”Effekter af uddannelsesløft – Fra ufaglært til faglært”(pdf)

Læs rapporten ”Potentielle beskæftigelses- og løneffekter ved at løfte ufaglærte til faglært niveau” (pdf)

Sidst opdateret: 31. januar 2022