Hop til indhold
Forside til publikationen ' Rammeforsøg på eud - Slutevaluering 2020'

Rammeforsøg på eud - Slutevaluering 2020

Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) har i perioden januar 2019 – marts 2020 gennemført en evaluering af forsøgene for Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK). Evalueringen afdækker erfaringerne fra de 32 igangsatte forsøg, som har været afprøvet i perioden september 2018 - december 2019.

Her har erhvervsskoler har fået dispensation til at fravige de gældende regler for tilrettelæggelse af erhvervsuddannelser. Forsøgene gennemføres i perioden september 2018 - juli 2021.

Rammeforsøgene har haft til formål at afprøve nye måder at tilrettelægge erhvervsuddannelserne på med henblik på at kunne understøtte dem fremover.

Hent evalueringen "Rammeforsøg på eud - Slutevaluering 2020" (pdf)

Sidst opdateret: 22. december 2020