Hop til indhold

Evaluering af skolepuljen - 2. midtvejsrapport

Skolepuljen har til formål at reducere andelen af elever i almene klasser, der får under 4 i dansk eller matematik ved folkeskolens prøver i 9. klasse. Dette skal ske ved dels at give de deltagende skoler et økonomisk incitament og dels gennem et inspirationsprogram, der skal give de deltagende skoler viden og inspiration til at løfte de fagligt svageste elever. 104 folkeskoler deltager i skolepuljen. De er udvalgt, fordi de har en forholdsvis høj andel og et højt antal fagligt svage elever. Gennem følgeforskning har vi undersøgt effekten af skolepuljen. Denne rapport omhandler erfaringer og effekter efter puljens 2. år.

Læs "Evaluering af skolepuljen - 2. midtvejsrapport" (pdf)

Sidst opdateret: 14. september 2020