Hop til indhold

Uddannelsesparathed og indsatser for ikke-parate elever i grundskolen

Rapporten er den afsluttende i en flerårig undersøgelse af uddannelsesparathedsvurderingen, som Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) igangsatte i 2014.

Formålet med den afsluttende undersøgelse er specifikt at vurdere uddannelsesparathedsordningen set i relation til dens formål. Undersøgelsen belyser betydningen af skolernes organisering af uddannelsesparathedsvurderingsprocessen, skolernes vurderingspraksis samt de faglige og vejledningsmæssige indsatser, der tilbydes ikke-uddannelsesparate unge i folkeskolen. Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) har udarbejdet rapporten for Center for Grundskole i Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK).

Rapporten "Uddannelsesparathed og indsatser for ikke-parate elever i grundskolen" (pdf)

Sidst opdateret: 24. august 2020