Hop til indhold
Forside til inspirationskataloget "God praksis for at få merkantile eux-elever videre i hovedforløbet"

Inspirationskatalog - God praksis for at få merkantile eux-elever videre i hovedforløbet

Inspirationskataloget er udarbejdet af PWC på vegne af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. 

For hjælpe skolerne i arbejdet med at styrke de merkantile eux-elevers vej til hovedforløbet er der blevet identificeret en række tiltag i rapporten "Undersøgelse af god praksis for at få merkantile eux-elever videre i hovedforløbet". Tiltagene formidles i inspirationskataloget.

Tiltagene i inspirationskataloget er systematisk udvalgt på baggrund af undersøgelsen, så de repræsenterer tiltag, som:

  • anvendes af de skoler, som undersøgelsen peger på, har en god praksis for at reducere frafald og styrke overgangen til hovedforløbet (caseskolerne)
  • af både skoler og elever vurderes at have et stort udbytte i forhold til at reducere frafald undervejs på uddannelserne og styrke overgangen til hovedforløbet.

Inspirationskataloget "God praksis for at få merkantile eux-elever videre i hovedforløbet" (pdf)

Sidst opdateret: 16. juli 2020