Hop til indhold
Forside til rapporten "Midtvejsevaluering - Forsøg med teknologiforståelse i folkeskolens obligatoriske undervisning"

Midtvejsevaluering - Forsøg med teknologiforståelse i folkeskolen obligatoriske undervisning

Formålet med midtvejsevalueringen er at skabe viden om

  1. elevernes udbytte af undervisningen i teknologiforståelse,
  2. det pædagogiske personales oplevelse af forsøget og fagligheden,
  3. forsøgsskolernes lokale forudsætninger, rammer og organisering og
  4. forsøgsskolernes erfaringer med de to forskellige forsøgsmodeller i forsøget.

Evalueringen gennemføres i perioden 2019-2021 af Rambøll som underleverandør til et konsortium bestående af Københavns Professionshøjskole, Læremiddel.dk, VIA University College og Professionshøjskolen UCN og på opdrag fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK).

Resultaterne af midtvejsevalueringen er præsenteret af Rambøll.

Hent midtvejsevalueringen (pdf)

Bilag 1 - Metodebilag til rapporten "Midtvejsevaluering - Forsøg med teknologiforståelse i folkeskolens obligatoriske undervisning" (pdf)

Bilag 2 - Tabeller og figurer til rapporten "Midtvejsevaluering - Forsøg med teknologiforståelse i folkeskolens obligatoriske undervisning" (pdf)

Sidst opdateret: 15. september 2022