Hop til indhold

Styrelsen for Undervisning og Kvalitets Tilsynsberetning 2018

Tilsynsberetningen giver et samlet billede af det tilsynsarbejde, som Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har gennemført i 2018.

Styrelsen fører tilsyn med, om skoler og institutioner overholder lovgivningens krav til undervisningen og institutionsdriften, om undervisningen er af tilfredsstillende kvalitet (kvalitetstilsyn), og om de tildelte midler anvendes forsvarligt.

Beretningen dækker alle ministeriets uddannelses- og institutionsområder.

Styrelsen for Undervisning og Kvalitets Tilsynsberetning 2018 (pdf)

Sidst opdateret: 10. januar 2020