Hop til indhold

Styrelsen for Undervisning og Kvalitets Tilsynsberetning 2018

Tilsynsberetningen giver et samlet billede af det tilsynsarbejde, som Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har gennemført i 2018.

Styrelsen fører tilsyn med, om skoler og institutioner overholder lovgivningens krav til undervisningen og institutionsdriften, om undervisningen er af tilfredsstillende kvalitet (kvalitetstilsyn), og om de tildelte midler anvendes forsvarligt.

Beretningen dækker alle ministeriets uddannelses- og institutionsområder.

190626 Tilsynsberetning STUK 2018

Sidst opdateret: 16. august 2023