Hop til indhold
Forside - Evalueringsredskaber i dagtilbud

Evalueringsredskaber i dagtilbud

Publikationen ”Evalueringsredskaber i dagtilbud” er udfærdiget af Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) på vegne af Børne- og Socialministeriet og sætter fokus på evalueringer, herunder valg af relevante evalueringsredskaber.

Evalueringer indgår i dag som en del af dagtilbuddenes og forvaltningernes praksis, og der er en stigende opmærksomhed på, hvordan evaluering kan være med til at styrke kvaliteten i det pædagogiske læringsmiljø og bidrage til trivsel, læring og udvikling for børnene. 

Publikationen består af tre dele: en beskrivelse af, hvordan dagtilbud og forvaltninger i dag arbejder med evaluering med brug af evalueringsredskaber, dernæst en opsamling på de aktuelle erfaringer med evaluering og som det tredje en oversigt over de mest gængse evalueringsredskaber og deres formål og indhold. 

Læs publikationen "Evalueringsredskaber i dagtilbud" (pdf)

Sidst opdateret: 10. januar 2020