Hop til indhold

Ministeriets arbejde med international uddannelsespolitik har to spor: Vi arbejder både på at få Danmark ud i verden og på at få verden ind i Danmark. Omdrejningspunktet for arbejdet er vidensdeling og erfaringsudveksling som input til uddannelsespolitiske tiltag.

Verden i Danmark

  • Internationale erfaringer skal udvikle og kvalificere dansk uddannelsespolitik.
  • Uddannelserne skal have et internationalt perspektiv, så danske børn og unge rustes til en globaliseret verden.
  • Danske uddannelser skal være attraktive for udenlandske elever og studerende og for udenlandsk arbejdskraft.

Internationale erfaringer og internationale projekter kan bidrage til udvikling af dansk uddannelsespolitik og til at gøre den bedre.

Ministeriet forsøger at tænke det internationale perspektiv ind i nye mål, materialer, programmer og it-redskaber.

Vi arbejder blandt andet med mulighederne for eksport af danske uddannelsesydelser. Uddannelseseksport skal gavne både virksomheder, uddannelsesinstitutioner, elever og studerende.

Danmark i verden

  • Danmark tager ansvar for uddannelsesudvikling i verden.
  • Dansk uddannelsespolitik skal være kendt og profileret i udlandet. Et af målene er, at vi kan eksportere vore uddannelser.
  • Danmark påvirker international uddannelsesdagsorden ud fra en dansk dagsorden og danske behov.

Vi skal bruge vores internationale relationer til at dele ud af vores viden og erfaring, og vi skal forsøge at påvirke de internationale programmer og projekter ud fra en dansk dagsorden. Det gør ministeriet gennem Danmarks internationale forpligtelser, hvor vi repræsenterer dansk uddannelsespolitik i en række internationale organisationer.

Internationalt arbejde

Mange af vore opgaver er styret af dagsordenerne for de forskellige internationale organisationer og af Danmarks traktatmæssige forpligtelser, og derfor er de uafhængige af den danske dagsorden. Ministeriet skal dog udfordre rammerne og påvirke den internationale dagsorden, når der er mulighed for det, og når der er grund til at dele de danske synspunkter.

De danske ministerier arbejder tit sammen om at fortælle om den danske holdning. Det sker for eksempel, når vi skal forberede ministermøder, og når vi skal udarbejde papirer med de danske holdninger. Derfor samarbejder vi i ministeriet med en lang række af de øvrige ministerier.

Publikationer og erfaringer fra ministeriets internationale arbejde med dansk uddannelsespolitik finder du under Publikationer.

 

 

 

 

 

 

 

Skriv til ministeriet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Test af link direkte til et givent FAQ 

Fold ud test af link direkte til et givent FAQ 

 

Sidst opdateret: 29. februar 2024