Hop til indhold

TIMSS 2011 blev gennemført i foråret 2011 blandt cirka 4000 danske elever i 4. klasse fordelt repræsentativt på 216 skoler. 59 lande deltog i undersøgelsen.

Vigtige resultater

De danske elevers resultater blev i perioden 2007 – 2011 bedre i både matematik og natur/teknik. Et andet positivt resultat er, at der i forhold til 2007 er kommet flere fagligt stærke elever og færre elever i gruppen af elever med svage kompetencer i matematik og natur/teknik.

Projektet ”Science-kommune”, hvor en række kommuner forpligtede sig til at styrke naturfagsundervisningen, har tilsyneladende haft en positiv effekt. Elever fra disse kommuner klarer sig bedre i natur/teknik og matematik end elever fra andre kommuner. Science-projektet var et projekt med 25 deltagende kommuner, der kørte i perioden 2008-2011.

Generelt syntes mange lærere i natur/teknik og matematik, at det var svært at tilpasse undervisningen, så den fanger elevernes interesse (45 procent matematiklærere og 40 procent natur/teknik-lærere) og rammer de fagligt dygtige (48 procent matematiklærere og 68 procent natur/teknik-lærere).

Elever fra enten tosprogede hjem eller fra hjem, hvor det talte sprog aldrig er dansk, præsterede signifikant dårligere end elever fra rent dansksprogede hjem.

Denne forskel kunne ses både i matematik og natur/teknik og var signifikant også efter korrektion for socioøkonomisk status.

Læs om TIMSS-undersøgelserne generelt

Fakta

TIMSS 2011 blev gennemført af Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse (DPU) ved Aarhus Universitet.

Ministeriet medfinansierede undersøgelsen med 50 procent.

 

Sidst opdateret: 23. november 2023