Hop til indhold

TIMSS gennemføres i Danmark i 4. klasse. En del andre deltagerlande gennemfører desuden undersøgelsen i 8. klasse.

TIMSS tester – i modsætning til for eksempel PISA – hele klasser, og undersøgelsen søger at måle specifikke, fagkompetencer defineret på baggrund af nationale læseplaner eller curricula.

Eleverne besvarer et opgavehæfte, som indeholder opgaver i både matematik og natur/teknologi. Hæftet indeholder tre forskellige opgavetyper:

  • Multiple choice
  • Opgaver, hvor eleven skal give et kort svar
  • Opgaven, hvor eleven skal formulere et udvidet svar, hvor de gør rede for, hvordan de er nået frem til løsningen.

Eleverne bruger to timer på at besvare de faglige opgaver og en time på at besvare et spørgeskema om for eksempel forhold i hjemmet og om deres arbejde med fagene.

Desuden besvarer lærerne et spørgeskema om blandt andet deres lærerfaglige baggrund. Skolelederen besvarer et spørgeskema om generelle forhold på skolen samt om holdninger til og vurderinger af det daglige liv på skolen (for eksempel arbejdsmiljø og mobning).

Danmark har deltaget i TIMSS i 1995 (8. klasse), 2007, 2011, 2015 og 2019.

Fakta om TIMSS

TIMSS er en international komparativ undersøgelse, der gennemføres i regi af The International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA).

I Danmark er undersøgelsen gennemført af Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse (DPU) ved Aarhus Universitet. Ministeriet har medfinansieret undersøgelsen.

TIMSS er baseret på svar fra skoleelever i 4. klasse og både offentlige og private skoler deltager.

Sidst opdateret: 23. november 2023