Hop til indhold

I 2018 trådte den styrkede pædagogiske læreplan i kraft. To nye rapporter, der er udarbejdet af Danmarks Evalueringsinstitut for Børne- og Undervisningsministeriet, kaster nu lys over, hvilket pædagogisk landskab reglerne blev implementeret i.

I undersøgelserne spørges det pædagogiske personale blandt andet til, hvordan de selv mener, de har brug for at blive fagligt stærkere. Her peger personalet i særlig grad på, at de savner efteruddannelse i arbejdet med børn med særlige behov og flersprogede børn.

Undersøgelserne peger desuden på, at personalet i 9 ud af 10 tilfælde indtænker særlige vilkår for børn i udsatte positioner i dagtilbuddenes læringsmiljø, men at dagplejerne i højere grad end det pædagogiske personale i daginstitutioner oplever et tættere forældresamarbejde.

Blandt rapporternes øvrige konklusioner lyder blandet andet:

 • Aktiviteter i daginstitutioner og dagplejer tager ofte afsæt i børnenes interesser
 • Dagplejere vurderer i højere grad end personalet i daginstitutionerne, at de kan give børnene tryghed, tilpasse deres arbejde til børnenes individuelle behov samt hjælpe børnene med at udvikle selvtillid og evnen til at lære selvstændigt
 • I de fleste dagtilbud føres der tilsyn med proceskvalitet én gang om året eller hyppigere. Tilsyn med proceskvalitet vurderes for eksempel i kvaliteten af interaktioner mellem børn og voksne og børns sociale og emotionelle udvikling gennem leg og aktiviteter. I 17 procent af dagplejerne føres der dog ifølge de adspurgte dagplejepædagoger aldrig denne form for tilsyn
 • Undersøgelserne viser, at der typisk gives meget faglig sparring – også i dagplejen, idet 9 ud af 10 af de adspurgte ledere og dagplejepædagoger overværer det pædagogiske personales praksis med børnene på månedlig basis - eller oftere
 • Personalet giver i 9 ud af 10 tilfælde udtryk for, at de ugentligt eller oftere drøfter børnenes udvikling, trivsel og læring med hinanden
 • I daginstitutionerne er det oftest de pædagoguddannede, der deltager i faglig kompetenceudvikling
 • I daginstitutioner på 0-2-årsområdet er det personale med over 25 års erfaring, som oftest deltager i faglig kompetenceudvikling. Billedet er omvendt i dagplejen
 • Det pædagogiske personale i daginstitutioner og i dagplejen ønsker andre kompetenceudviklingsforløb end dem, de har deltaget i.

Resultaterne kommer fra den såkaldte TALIS-spørgeskemaundersøgelse, der undersøger pædagogernes praksis i ni lande, herunder Danmark.

Fakta om rapporterne

 • Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) har for Børne- og Undervisningsministeriet stået for en dansk afrapportering af resultaterne fra den internationale OECD-undersøgelse ”TALIS Starting Strong Survey”. Det er der kommet to rapporter ud af: ”Pædagogisk praksis og faglig overbevisning” samt ”Faglig kompetenceudvikling i dagtilbud”.
 • Rapporterne baserer sig på spørgeskemaer til pædagogisk personale, ledere og dagplejepædagoger i dagtilbuddene. I Danmark deltog over 1.100 respondenter i undersøgelsen.
 • Data er indsamlet i første halvdel af 2018.

Resultaterne fra den internationale undersøgelse er offentliggjort i rapporten 'Providing Quality Early Childhood Education and Care: Results from the Starting Strong Survey 2018' (pdf)

Sidst opdateret: 7. marts 2024