Hop til indhold

7.657 15-årige unge fordelt på 344 forskellige uddannelsesinstitutioner deltog i PISA 2018. Eleverne blev testet i læsning, matematik og naturfag. I alt 79 lande er med i PISA 2018.

Hovedresultater

De danske 15-årige ligger over OECD-gennemsnittet inden for alle de faglige områder, som PISA tester eleverne i: Læsning, naturfag og matematik.

Af de 79 lande og regioner, der deltog i PISA 2018, scorede 10 lande signifikant bedre end de danske 15-årige i læsning, 10 lande bedre i matematik, og 20 lande bedre i naturfag.

I læsning og matematik har de danske 15-årige en gennemsnitscore på niveau med resultaterne i 2015. I læsning er de danske elever gået ét PISA-point frem og i matematik to point tilbage. I naturfag er der sket et fald i scoren på ni point fra 2015.

Danske PISA-resultater - udvikling over tid

Fakta om PISA 2018

PISA (Programme for International Student Assessment) er en international undersøgelse af 15-åriges kompetencer inden for tre faglige områder:

  • læsning
  • matematik
  • naturfag

PISA er etableret i et samarbejde mellem OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development), OECD’s medlemslande og en række partnerlande.

PISA-undersøgelsen er gennemført hvert tredje år siden år 2000. Danmark har deltaget i alle syv runder. I Danmark er PISA 2018 gennemført af et konsortium bestående af VIVE, Aarhus Universitet (DPU) og Danmarks Statistik.

I Danmark deltog i alt 7.657 15-årige unge fordelt på 344 uddannelsesinstitutioner i PISA 2018. PISA tester elever i danske grundskoler, både fri- og folkeskoler. Enkelte testdeltagere går også på ungdomsuddannelser.

Sidst opdateret: 23. november 2023