Hop til indhold

Ingen signifikant udvikling i læsning

Figur 4 PISA læsning 2000 - 2006

I læsning opnår Danmark, som det ses i figuren herunder, et resultat, der ikke afviger signifikant fra resultaterne i 2000 og 2003 og fra OECD-gennemsnittet. Andelen af elever uden funktionel læsekompetence er i Danmark 16 procent, mens den i Finland er 5 procent, Sverige 15 procent, Norge 22 procent og Island 20 procent. Andelen af rigtig gode læsere er mindre i Danmark end i de øvrige nordiske lande og gennemsnittet for OECD-landene. Pigerne læser, som det også har været gældende i de tidligere PISA-runder, væsentligt bedre end drengene. Danmark er dog det land, hvor forskellen mellem piger og drenge er tredje mindst, og blandt de nordiske lande har Danmark den mindste kønsforskel.

Figuren nedenfor viser resultaterne i læsning for de 30 OECD-lande.

Figur 5 - PISA læsning OECD
Sidst opdateret: 28. juni 2023