Hop til indhold

Resultaterne af PISA 2006 blev offentliggjort i december 2007. Unge fra 57 lande blev i PISA 2006 testet i deres kompetencer i naturfag, læsning og matematik.

Formålet med PISA-undersøgelsen er at måle, hvor godt 15-årige er rustet til at bruge deres kunnen i det virkelige liv.

PISA har på skift ét af fagene læsning, matematik og naturfag som hovedområde:

  • 2000: Hovedområde læsning
  • 2003: Hovedområde matematik
  • 2006: Hovedområde naturfag
  • 2009: Hovedområde læsning.

Fra Danmark deltog 4.532 elever fordelt på 211 skoler og ungdomsuddannelser. De fleste af eleverne gik i 9. klasse, da testen blev taget, mens en mindre del gik i 10. klasse eller var i gang med en ungdomsuddannelse.

Danmarks resultater i PISA 2006

Figur 1 - PISA 2006

Figuren herover viser udviklingen i Danmarks resultater i de tre første runder af PISA. I matematik ligger Danmark stabilt over gennemsnittet i OECD - men ikke blandt de allerbedste. I læsning ligger Danmark som tidligere omkring gennemsnittet i OECD. I naturfag er Danmarks resultat markant forbedret, så vi i stedet for at ligge under OECD-gennemsnittet nu ligger omkring gennemsnittet.

De stiplede linjer i figuren herover angiver, at udviklingen mellem to runder skal tages med forbehold for justeringer i testens indhold. Eleverne har i PISA 2006 besvaret flere naturfagsopgaver end ved tidligere PISA-undersøgelser, og dermed er resultaterne for 2006 ikke direkte sammenlignelige med 2000 og 2003. Nogle opgaver går dog igen fra gang til gang, og også her viser det sig, at danske unge har forbedret kompetencerne i naturfag. Danmarks fremgang kan dermed tilskrives en kombination af ændringer i testen og bedre præstation på de spørgsmål, som går igen fra gang til gang.

Danmark OECD-gennemsnit Danmarks placering blandt OECD-lande
Naturfag
2000 481 500 Nr. 22 af 27 lande
2003 475 500 Nr. 26 af 30 lande
2006 496 500 Nr. 18 af 30 lande
Læsning
2000 497 500 Nr. 16 af 27 lande
2003 492 494 Nr. 16 af 30 lande
2006 494 492 Nr. 15 af 30 lande
Matematik
2000 514 500 Nr. 12 af 27 lande
2003 514 500 Nr. 12 af 30 lande
2006 513 498 Nr. 10 af 30 lande

Danske og nordiske resultater i PISA 2006

Læsning i PISA 2006

Matematik i PISA 2006

Naturvidenskab i PISA 2006

Sidst opdateret: 10. januar 2020