Hop til indhold

PIRLS 2016 viser, at de danske 4. klasseelever læser signifikant bedre end gennemsnittet af elever inden for EU/OECD. Sammenlignet med PIRLS-undersøgelsen fra 2011 er danske elevers resultater faldet lidt, så det nu er tilbage på det niveau, de danske elever havde i 2006.

Danmarks resultater i PIRLS 2016

Sammenlignet med de nordiske lande opnår Danmark det laveste gennemsnitlige niveau i læsning. Blandt de 50 lande, der har deltaget i undersøgelsen, indtager Danmark en delt 13. plads sammen med 11 andre lande. Finland ligger som nummer fem og er fortsat det nordiske land, der klarer sig bedst. Undersøgelsen viser desuden, at gruppen af svage læsere i Danmark er blevet større siden 2011, og at Danmark er det nordiske land, der har færrest rigtig dygtige læsere.

Køn og sprogs betydning

Resultaterne peger også på, at det har betydning for elevernes resultater, hvor ofte der bliver talt dansk eller det givne testsprog i hjemmet. I Danmark scorer elever, der altid taler dansk i hjemmet, 32 point højere end elever, der nogle gange taler dansk i hjemmet. Denne forskel er lidt større end i Sverige, Finland og Norge, hvor forskellen henholdsvis er 31, 29 og 21 point.

Som også tidligere både PIRLS- og PISA-undersøgelser har vist, læser danske piger bedre end drengene. Danmark er dog det nordiske land, hvor kønsforskellen er mindst, og forskellen ligger under det internationale niveau.

Resultater fra ePIRLS

Danmark deltog i 2016 i ePIRLS, der tester elevers evne til at læse tekster online. Resultaterne er blevet uddybet i en særskilt rapport, udarbejdet af Danmarks Institut for Pædagogik og Undervisning (DPU). Rapporten blev offentliggjort i oktober 2019. 

ePIRLS er en computerbaseret undersøgelse af 4. klasseelevers evne til at læse faglige tekster på en computerskærm. Dette gøres ved at teste elevernes i at lokalisere information på simulerede hjemmesider. I modsætning til PIRLS baserer ePIRLS-undersøgelsen sig udelukkende på faglitteratur og altså elevernes evne til at tilegne sig information. 

Undersøgelsen viser, at danske elever klarer sig betydeligt bedre i læsning af faglige tekster online end ved læsning på papir. Denne sammenhæng ses også i Norge og Sverige. Kun tre af de øvrige 13 lande, der deltog, klarer sig signifikant bedre end Danmark. 

På tværs af deltagerlandene, er pigerne gennemsnitligt bedre end drengene til at læse faglige tekster online. I Danmark er der derimod ingen signifikant forskel på danske piger og drenges onlinelæsning.

 

Fakta om PIRLS

PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) er en international undersøgelse af læsekompetencer i 4. klasse. Som noget nyt inkluderer PIRLS 2016 i Danmark også en undersøgelse af danske 3. klasseelevers læsekompetencer.

PIRLS-undersøgelsen gentages hvert femte år, og Danmark har deltaget i 2006, 2011 og 2016. 50 lande har deltaget i PIRLS 2016, heriblandt Norge, Sverige og Finland.

PIRLS 2016 i Danmark er gennemført af Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse (DPU) ved Aarhus Universitet. Ministeriet har medfinansieret gennemførelsen af undersøgelsen med 50 procent.

PIRLS 2016 blev pilottestet i foråret 2015, og hovedundersøgelsen blev gennemført i foråret 2016.

Sidst opdateret: 28. juni 2023