Hop til indhold

I 2013 deltog 21 forskellige lande i ICILS.

Danske elever er ifølge undersøgelsen blandt den bedste tredjedel i verden til at anvende computere til undervisningsformål, og set i forhold til de andre deltagerlande er der lille forskel mellem de elever, der scorer højt, og de elever, der scorer lavt. Undersøgelsen viser dog også, at pigerne generelt er dygtigere end drengene, og at socioøkonomiske forskelle har en betydelig indvirkning på elevernes præstationsniveau.

Hvad angår brug af computere, ligger Danmark i top. Danske elever anvender stort set alle computeren derhjemme hver dag eller næsten hver dag, og i skolen anvender tre fjerdedele den mindst hver uge. Det overgås kun af australske elever. Væsentligt flere danske elever oplever desuden, at it bliver brugt jævnligt i de store fag (humanistiske fag, fremmedsprog, dansk, matematik og naturfag) end gennemsnittet af elever i de deltagende lande i ICILS 2013.

Skolerne har i dag i gennemsnit en computer til hver fjerde elev og en interaktiv tavle til hver anden klasse. Danske lærere er i den absolutte top, hvad angår inddragelse af it i undervisningen og i elevernes aktiviteter. Resultaterne viser desuden, at danske lærere generelt har en holdning til it, der er understøttende for brug af it i undervisningen.

Læs mere om ICILS 2013 i dokumenterne i den nederste boks.

NB!

På grund af lærerkonflikten i foråret 2013 lykkedes det kun at indsamle brugbare resultater fra 107 af de nødvendige 120 skoler til undersøgelsen, og Danmark regnes derfor ikke for fuld deltager af ICILS 2013. Danmark er ikke det eneste land, der ikke har opnået den tilstrækkelige deltagelsesprocent, og Danmark figurerer derfor i en separat kolonne med disse lande. Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse (DPU) vurderer dog, at den endelige version af data har en fuldt tilfredsstillende reliabilitet og validitet, og at resultaterne kan anvendes til valide udsagn om elevernes computer- og informationskompetence og den kontekst disse er udviklet i.

Sidst opdateret: 23. november 2023