Hop til indhold

Konteringsinstruks

Institutionerne foretager kontering efter Statens finanskontoplan (SKS), Moderniseringsstyrelsens Økonomisk Administrative Vejledning (ØAV) og efter ministeriets konteringsinstruks. Instruksen indeholder gyldige kombinationer af formål og SKS-konti, der er målrettet de særlige vilkår for selvejende uddannelsesinstitutioner.

Ensartet kontering er en vigtig præmis for ønsket om at udarbejde sammenlignelige årsrapporter og formålsregnskaber samt for benchmarks, sektoranalyser m.v.

Børne og Undervisningsministeriet har behov for at kunne sammenholde taxameterindtægter med de omkostninger, som er afholdt til de aktiviteter, som har udløst indtægterne samt at kunne udarbejde retvisende sektorregnskaber og omkostningsanalyser for institutionerne, der baserer sig på et validt og sammenligneligt datagrundlag.

Statens finanskontoplan

SKS-kontoplanen er grundigt beskrevet i ØAV. Spørgsmål herom kan rettes til Moderniseringsstyrelsen.

Anvendelse af konteringsinstruksen

Styrelsens konteringsinstruks opdateres løbende og vil være tilgængelig på hjemmesiden.

Konteringsinstruksen er senest opdateret i marts 2021 og ændringerne fremgår i indledning i konteringsinstruksen.

Eventuelle spørgsmål sendes til trr-support@stukuvm.dk.

Gældende version

Børne- og Undervisningsministeriets gældende konteringsinstruks (pdf)

Regneark med formålskontoplan 2022 version 2 (xlsx)

Regneark med SKS konto 2022 version 2 (xls)

Gældende version af kontoskemaet (admsys.stil.dk)

Breve

Brev til FGU-institutioner om systemtekniske udfordringer ved indberetning af formålsregnskab 2020 (pdf)

Orientering vedrørende styrket fokus på korrekt og ensartet kontering (pdf)

Kontoskema 2023

Kontoskema_kolonneformat_2023 (txt)

Kontoskema_resultatopgørelse_2023 (txt)

Kontoskema_specifikation_formålsregnskab_2023 (txt)

Indberetning af formålsregnskab

Vejledning til brug for indberetning af formålsregnskab for 2022 (pdf)

 

Formålsregnskab

Aflæggelse

Som led i aflæggelsen af årsrapporten skal alle institutioner for erhvervsrettet uddannelse samt institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse samtidig udarbejde et formålsregnskab. Formålsregnskabet fordeler institutionens indtægter og udgifter på en række centralt definerede formål, hvilket skal sikre åbenhed og sammenlignelighed mellem uddannelser, institutionsdriften med videre. Eksempler på formål er de enkelte uddannelser, dele af fællesområdet etc.

Formålsregnskaberne indberettes fra Navision Stat samtidig med årsrapporten. Teknisk sker det fra institutionens lokale datavarehus (LDV) ved dannelsen af en xml-fil, der indsendes til ministeriet via ØDUP.

Anvendelse

Ministeriet anvender formålsregnskaberne som grundlag for en række analyser, ligesom de indgår i ministeriets løbende økonomiske tilsyn.

Sidst opdateret: 15. januar 2024