Hop til indhold

Ny konteringsinstruks

Pr. 1. januar 2017 skal styrelsens ny konteringsinstruks med tilhørende retningslinjer for formåls- og SKS-kontering anvendes.

Institutionerne foretager kontering efter Statens finanskontoplan (SKS), Moderniseringsstyrelsens Økonomisk Administrative Vejledning (ØAV) og efter ministeriets konteringsinstruks. Instruksen indeholder gyldige kombinationer af formål og SKS-konti, der er målrettet de særlige vilkår for selvejende uddannelsesinstitutioner.

Ensartet kontering er en vigtig præmis for ønsket om at udarbejde sammenlignelige årsrapporter og formålsregnskaber samt for benchmarks, sektoranalyser m.v.

Undervisningsministeriet har behov for at kunne sammenholde taxameterindtægter med de omkostninger, som er afholdt til de aktiviteter, som har udløst indtægterne samt at kunne udarbejde retvisende sektorregnskaber og omkostningsanalyser for institutionerne, der baserer sig på et validt og sammenligneligt datagrundlag.

Statens finanskontoplan

SKS-kontoplanen er grundigt beskrevet i ØAV. Spørgsmål herom kan rettes til Moderniseringsstyrelsen.

Anvendelse af konteringsinstruksen

Styrelsens konteringsinstruks opdateres løbende og vil være tilgængelig på hjemmesiden.

I forbindelse med udarbejdelse af konteringsinstruksen er der lukket nogle formål, disse formål fremgår af listen lukkede formål.

Eventuelle spørgsmål sendes til oac-support@stukuvm.dk.

Det vil også være muligt af se retningslinjer for korrekt anvendelse af formålskontoplanen for 2015 og 2016.

Gældende version

Undervisningsministeriets gældende konteringsinstruks (pdf)

Ændringer i konteringsinstruksen 2019 (pdf)

Regneark med formålskontoplan 2020 (xlsx)

Regneark med SKS konto 2020 (xls)

Gældende version af kontoskemaet (admsys.stil.dk)

Formål der er lukkede i forbindelse med konteringsinstruksen 2017.1 (pdf)

Opdateret 01/02 2017 kl. 20:40

Aflæggelse

Som led i aflæggelsen af årsrapporten skal alle institutioner for erhvervsrettet uddannelse samt institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse samtidig udarbejde et formålsregnskab. Formålsregnskabet fordeler institutionens indtægter og udgifter på en række centralt definerede formål, hvilket skal sikre åbenhed og sammenlignelighed mellem uddannelser, institutionsdriften med videre. Eksempler på formål er de enkelte uddannelser, dele af fællesområdet etc.

Formålsregnskaberne indberettes fra Navision Stat samtidig med årsrapporten. Teknisk sker det fra institutionens lokale datavarehus (LDV) ved dannelsen af en xml-fil, der indsendes til ministeriet via ØDUP.

Anvendelse

Ministeriet anvender formålsregnskaberne som grundlag for en række analyser, ligesom de indgår i ministeriets løbende økonomiske tilsyn.

Sidst opdateret: 24. marts 2020