Hop til indhold

Revisionsprotokol med revisortjekliste

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har udarbejdet et paradigme, en vejledning og et forord til revisionsprotokollatet. Alle hovedoverskrifter i paradigmet skal indgå i revisionsprotokollatet. 

Paradigme for revisionsprotokollat for det REG 2022 (docx)

Vejledning revisionsprotokollat 2022 - regulerede institutioner (pdf)

Revisorerklæringer

Al tilskudsberettiget aktivitet skal revisorattesteres på blanket.

Ledelses- og revisorerklæringer vedrørende indberetning af aktivitet findes under tilskud til institutioner.

Orienteringer til BUVM's revisorer

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har udarbejdet et orienteringsbrev i forhold til væsentlige ændringer i regnskabsparadigmer og paradigmer for revisionsprotokollater mv.

Orienteringsbrev BUVM revisorer (pdf)

Sidst opdateret: 27. juni 2023