Revisionsprotokol med revisortjekliste

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har udarbejdet et paradigme, en vejledning og et forord til revisionsprotokollatet. Alle hovedoverskrifter i paradigmet skal indgå i revisionsprotokollatet.

Paradigme for rapportering i revisionsprotokollatet (docx)

Vejledning til revisionsprotokollatet (docx)

Revisorerklæringer

Al tilskudsberettiget aktivitet skal revisorattesteres på blanket.

Ledelses- og revisorerklæringer vedrørende indberetning af aktivitet findes under tilskud til institutioner.

Sidst opdateret: 29. november 2019