; Hop til indhold

Frie skoleområder

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har udarbejdet en samlet beskrivelse af ændringer i paradigmer og vejledninger til årsrapport for 2020 i forhold til årsrapporten for 2019 til de frie skoleområder.

Paradigmer og vejledninger til årsrapport for 2020 for de frie skoleområder er ajourførte, jf. § 3, Stk. 4 og 5, i bekendtgørelse nr. 1102 af 4. november 2019 om regnskab for efterskoler, frie fagskoler, friskoler og private grundskoler, private institutioner for gymnasiale uddannelser og kombinerede skoler, hvoraf det fremgår:

”Stk. 4. Årsrapporten skal opstilles i overensstemmelse med det regnskabsparadigme som skolen er omfattet af. Der er ét paradigme for henholdsvis efterskoler, frie fagskoler, friskoler og private grundskoler, private institutioner for gymnasiale uddannelser og kombinerede skoler. Paradigmerne findes på Styrelsen for Undervisning og Kvalitets hjemmeside på adressen: uvm.dk.

Stk. 5. Kombinerede skoler, hvori en folkehøjskole indgår, skal aflægge årsrapporten i overensstemmelse med bekendtgørelsen og paradigme for kombinerede skoler.”

Paradigmer til brug for kontering og årsrapport 2020

Vi har tidligere anbefalet, at den enkelte skole tilrettelægger bogføringen for 2020, således at den kan danne grundlag for de angivne noter i paradigmet.

Samlet beskrivelse af ændringer i paradigme og vejledning:

Samlet beskrivelse af ændringer i paradigme og vejledning for årsrapporten 2020 (pdf)

Efterskoler

Paradigme og vejledning for årsrapporten 2020 - efterskoler (pdf)
(Tidligere version 21.01.2021 Ændring af vejledende tekst til likvider primo, som ikke var blevet opdateret jf. fil med samlet beskrivelse af ændringer mv.)

Paradigme for årsrapporten 2020 - efterskoler (docx)

Frie fagskoler

Paradigme og vejledning for årsrapporten 2020 - frie fagskoler (pdf)
(Tidligere version 21.01.2021 Ændring af vejledende tekst til likvider primo, som ikke var blevet opdateret jf. fil med samlet beskrivelse af ændringer mv.)

Paradigme for årsrapporten 2020 - frie fagskoler (docx)

Frie grundskoler

Paradigme og vejledning for årsrapporten 2020 - frie grundskoler (pdf)

Paradigme for årsrapporten 2020 - frie grundskoler (docx)

Private institutioner for gymnasiale uddannelser

Paradigme og vejledning for årsrapporten 2020 - gymnasiale uddannelser (pdf)

Paradigme for årsrapporten 2020 - gymnasiale uddannelser (docx)

Kombinerede skoler

Paradigme og vejledning for årsrapporten 2020 - kombinerede skoler (pdf)

Paradigme for årsrapporten 2020 - kombinerede skoler (docx)

Fordelingssekretariater

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har udarbejdet et paradigme til fordelingssekretariaternes årsrapport for 2020, jf. § 8, stk. 2, i regnskabsbekendtgørelsen, bekendtgørelse nr. 1102 af 4. november 2019 om regnskab for efterskoler, frie fagskoler, friskoler og private grundskoler, private institutioner for gymnasiale uddannelser og kombinerede skoler.

Paradigme og vejledning for Årsrapporten 2020 for fordelingssekretariater (docx)

Sidst opdateret: 7. april 2021