Hop til indhold

Frie skoleområder

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har udarbejdet en samlet beskrivelse af ændringer i paradigmer og vejledninger til årsrapport for 2021 i forhold til årsrapporten for 2020 til de frie skoleområder.

Paradigmer og vejledninger til årsrapport for 2021 for de frie skoleområder er ajourførte, jf. § 3, Stk. 4 og 5, i bekendtgørelse nr. 1102 af 4. november 2019 om regnskab for efterskoler, frie fagskoler, friskoler og private grundskoler, private institutioner for gymnasiale uddannelser og kombinerede skoler, hvoraf det fremgår:

”Stk. 4. Årsrapporten skal opstilles i overensstemmelse med det regnskabsparadigme som skolen er omfattet af. Der er ét paradigme for henholdsvis efterskoler, frie fagskoler, friskoler og private grundskoler, private institutioner for gymnasiale uddannelser og kombinerede skoler. Paradigmerne findes på Styrelsen for Undervisning og Kvalitets hjemmeside på adressen: uvm.dk.

Stk. 5. Kombinerede skoler, hvori en folkehøjskole indgår, skal aflægge årsrapporten i overensstemmelse med bekendtgørelsen og paradigme for kombinerede skoler.”

Paradigmer til brug for kontering og årsrapport 2021

Styrelsen har tidligere anbefalet, at den enkelte skole tilrettelægger bogføringen for 2021, således at den kan danne grundlag for de angivne noter i paradigmet.

Styrelsen har udarbejdet en vejledning til, hvordan donationer skal angives i årsrapporten.

Vejledning til angivelse af donationer i årsrapporten (pdf)

Paradigmerne er opdateret til reglerne om webtilgængelighed, hvilket har ført til ændringer i paradigmerne. Det indebærer, at der er tilføjet tekster, hvor beskrivelsen var kort eller manglende. Derfor er der blandt andet i noterne ændret på teksten, for eksempel i note 8 for ”Lønomkostninger kostafdeling” er ”i alt” feltet ændret til ”Lønomkostninger kostafdeling i alt”. Det er ikke et krav, at dette ændres i regnskaberne, som indsendes for 2021. Derudover er der indsat overskrifter på alle kolonner. Fx står ”feltoversigt” på resultatopgørelse, balance og noter. Ordet Feltoversigt skal der ikke fremgå i de indsendte årsrapporter, men er udelukkende indsat til hjælp for svagtseende, som skal have læst teksten op. På grund af webtilgængeligheden er alle fodnoter blevet slettet, og lagt ind i teksten i kursiv i vejledningen for paradigmet.

Derudover har styrelsen foretaget et par mindre rettelser i paradigme og vejledningen:

  • Rækkefølgen i nøgletal i forhold til årsværk er ændret.  ”Antal årsværk for medarbejdere som modtager lønnen direkte fra kommune” kommer nu før ”Antal årsværk i alt”. Dette er for at indikere, at årsværk på sociale klausuler/særlige vilkår, skal medtages i sum af årsværk i alt. Bemærk endvidere, at årsværk ansat på sociale klausuler skal medtages, som ét årsværk uanset beskæftigelsesgrad.
  • Ændring i vejledende tekst til ”Likvider primo” og ”Likvider ultimo”. Kassekredittræk skal være indeholdt i begge disse beløb.
  • Egendækningens minimumsbeløb for frie grundskoler er rettet til den korrekte sats for 2021.

Ændringer i vejledning og paradigme for alle frie skoleområder, herunder kombinerede skoler 

Ændringer i vejledning og paradigme for alle frie skoleområder, herunder kombinerede (pdf)

Efterskoler 

Paradigme og vejledning for årsrapporten 2021 (pdf)

Paradigme for årsrapporten 2021 (docx)

Frie fagskoler 

Paradigme og vejledning for årsrapporten 2021 (pdf)

Paradigme for årsrapporten 2021 (docx)

Friskoler og private grundskoler 

Paradigme og vejledning for årsrapporten 2021 (pdf)

Paradigme for årsrapporten 2021 (docx) 

Private institutioner for gymnasiale uddannelser 

Paradigme og vejledning for årsrapporten 2021 (pdf)

Paradigme for årsrapporten 2021 (docx)

Kombinerede skoler 

Paradigme og vejledning for årsrapporten 2021 (pdf)

Paradigme for årsrapporten 2021 (docx)

Fordelingssekretariater

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har udarbejdet et paradigme til fordelingssekretariaternes årsrapport for 2021, jf. § 8, stk. 2, i regnskabsbekendtgørelsen, bekendtgørelse nr. 1102 af 4. november 2019 om regnskab for efterskoler, frie fagskoler, friskoler og private grundskoler, private institutioner for gymnasiale uddannelser og kombinerede skoler.

Paradigme og vejledning for Årsrapporten 2020 for fordelingssekretariater (docx)

Sidst opdateret: 23. februar 2022