Hop til indhold

Frie skoleområder

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har udarbejdet en beskrivelse af ændringer i paradigmer og vejledninger til årsrapport for 2022 i forhold til årsrapporten for 2021 til de frie skoleområder. Ændringerne er markeret med grøn farve i både paradigme og vejledning for de enkelte skoleområder.

Paradigmer og vejledninger til årsrapport for 2022 for de frie skoleområder er ajourførte, jf. § 3, Stk. 4 og 5, i bekendtgørelse nr. 1102 af 4. november 2019 om regnskab for efterskoler, frie fagskoler, friskoler og private grundskoler, private institutioner for gymnasiale uddannelser og kombinerede skoler, hvoraf det fremgår:

”Stk. 4. Årsrapporten skal opstilles i overensstemmelse med det regnskabsparadigme som skolen er omfattet af. Der er ét paradigme for henholdsvis efterskoler, frie fagskoler, friskoler og private grundskoler, private institutioner for gymnasiale uddannelser og kombinerede skoler. Paradigmerne findes på Styrelsen for Undervisning og Kvalitets hjemmeside på adressen: uvm.dk.

Stk. 5. Kombinerede skoler, hvori en folkehøjskole indgår, skal aflægge årsrapporten i overensstemmelse med bekendtgørelsen og paradigme for kombinerede skoler.”

Paradigmer til brug for kontering og årsrapport 2022

Styrelsen har tidligere anbefalet, at den enkelte skole tilrettelægger bogføringen for 2022, således at den kan danne grundlag for de angivne noter i paradigmet.

Styrelsen har udarbejdet en vejledning til, hvordan donationer skal angives i årsrapporten.

Vejledning til angivelse af donationer i årsrapporten (pdf)

 Styrelsen har foretaget nedenstående ændringer i paradigme og vejledning:

  • I balancen under aktiver er der indsat et nyt felt ”Udgifter til igangværende byggeri”, i stedet for ”Forudbetalte og uafsluttede anlægsaktiver”.
  • I pengestrømsopgørelsen er der indsat et nyt felt ”Køb af immaterielle anlægsaktiver”.  Teksten er blevet ændret for køb og salg af anlægsaktiver. 
  • Opbygningen for note 16 for materielle anlægsaktiver er ændret.
  • I note 16 for materielle anlægsaktiver er der indsat feltet ”Tilskud til tyske mindretalsskoler, anlægsaktiver”. 
  • I noten for andet kortfristet gæld er der indsat en linje med ”Leverandør af varer og tjenesteydelser”.
  • Noten for ”Kontraktlige forpligtelser og eventualposter m.v.” er sammenlagt med noten for ”Pantsætninger og sikkerhedsstillelser”.
  • I note 2 er der blevet indsat en manglende tekst: ”eller Deutscher Schul-und Sprachverein” for Private institutioner for gymnasiale uddannelser. 
  • I vejledningen under særlige specifikationer under Årets modtagne donationer, er der blevet indtastet følgende tekst ”Tilskud til de tyske mindretalsskoler fra Deutscher Schul- und Sprachverein (DSSV)”.

 

Ændringer i vejledning og paradigme for alle frie skoleområder, herunder kombinerede skoler  

Efterskoler 

Paradigme og vejledning for årsrapporten 2022 (pdf)

Paradigme for årsrapporten 2022 (docx)

Frie fagskoler

Paradigme og vejledning for årsrapporten 2022 (pdf)

Paradigme for årsrapporten 2022 (docx)

Friskoler og private grundskoler 

Paradigme og vejledning for årsrapporten 2022  for friskoler og private grundskoler (pdf)

Paradigme for årsrapporten 2022 for friskoler og private grundskoler (docx) 

Private institutioner for gymnasiale uddannelser 

Paradigme og vejledning for årsrapporten 2022 for institutioner for gymnasiale uddannelser (pdf)

Paradigme for årsrapporten 2022 for institutioner for gymnasiale uddannelser (docx)

Kombinerede skoler 

Paradigme og vejledning for årsrapporten 2022 for kombinerede (pdf)

Paradigme for årsrapporten 2022 for kombinerede (docx)

Fordelingssekretariater

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har udarbejdet et paradigme til fordelingssekretariaternes årsrapport for 2021, jf. § 8, stk. 2, i regnskabsbekendtgørelsen, bekendtgørelse nr. 1102 af 4. november 2019 om regnskab for efterskoler, frie fagskoler, friskoler og private grundskoler, private institutioner for gymnasiale uddannelser og kombinerede skoler.

Paradigme og vejledning for Årsrapporten 2020 for fordelingssekretariater (docx)

Sidst opdateret: 1. august 2023