Hop til indhold

Frie skoleområder

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har udarbejdet en samlet beskrivelse af ændringer i paradigmer og vejledninger til årsrapport for 2019 i forhold til årsrapporten for 2018 til de frie skoleområder.

Paradigmer og vejledninger til årsrapport for 2019 for de frie skoleområder er ajourførte, jf. § 3, Stk. 4 og 5, i bekendtgørelse nr. 1348 af 23. november 2016 om regnskab for efterskoler, frie fagskoler, frie grundskoler, private gymnasieskoler, studenterkurser og kurser til højere forberedelseseksamen (hf-kurser) m.v., kombinerede skoler og produktionsskoler, hvoraf det fremgår:

”Stk. 4. Årsrapporten skal opstilles i overensstemmelse med paradigme. Der er ét paradigme for henholdsvis ”efterskoler”, ”frie fagskoler”, ”frie grundskoler”, ”private gymnasier, studenterkurser og kurser til højere forberedelseseksamen (hf-kurser)”, ”kombinerede skoler” og ”produktionsskoler” (udgået). 

Stk. 5. Kombinerede skoler, hvori en folkehøjskole indgår, skal aflægge årsrapporten i overensstemmelse med bekendtgørelsen og paradigme for kombinerede skoler.”

Paradigmer til brug for kontering og årsrapport 2019

Vi har tidligere anbefalet, at den enkelte skole tilrettelægger bogføringen for 2019, således at den kan danne grundlag for de angivne noter i paradigmet.

Samlet beskrivelse af ændringer i paradigme og vejledning:

Samlet beskrivelse af ændringer i paradigme og vejledning for årsrapporten 2019 (pdf)

Efterskoler

Paradigme og vejledning for årsrapporten 2019 (pdf)

Paradigme for årsrapporten 2019 (docx)

Frie fagskoler

Paradigme og vejledning for årsrapporten 2019 (pdf)

Paradigme for årsrapporten 2019 (docx)

Frie grundskoler

Paradigme og vejledning for årsrapporten 2019 (pdf)

Paradigme for årsrapporten 2019 (docx)

Private institutioner for gymnasiale uddannelser

Paradigme og vejledning for årsrapporten 2019 (pdf)

Paradigme for årsrapporten 2019 (docx)

Kombinerede skoler

Paradigme og vejledning for årsrapporten 2019 (pdf)

Paradigme for årsrapporten 2019 (docx)

Fordelingssekretariater

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har udarbejdet et paradigme til fordelingssekretariaternes årsrapport for 2019, jf. § 8, stk. 2, i regnskabsbekendtgørelsen, bekendtgørelse nr. 1348 af 23. november 2016 om regnskab for efterskoler, frie fagskoler, frie grundskoler, private gymnasieskoler, studenterkurser og kurser til højere forberedelseseksamen (hf-kurser) m.v., kombinerede skoler og produktionsskoler (gældende for årsrapporten 2019).

På baggrund af den sene udmelding i forhold til udarbejdelse af årsrapporten for 2019 benyttes paradigmet i den udstrækning, det er muligt.

Paradigme og vejledning for Årsrapporten 2019 for fordelingssekretariater (docx).

Sidst opdateret: 4. februar 2020