Hop til indhold

Revisionsprotokol med revisortjekliste

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har udarbejdet et paradigme, en vejledning og et forord til revisionsprotokollatet. Alle hovedoverskrifter i paradigmet skal indgå i revisionsprotokollatet. 

Paradigme for rapportering i revisionsprotokollat 2020 (docx)

Vejledning for revisionsprotokollat 2020 (docx) 

Folkehøjskoler og skoler med folkehøjskolevirksomhed

Ved revision af folkehøjskoler og skoler med folkehøjskolevirksomhed (kombinerede skoler) anvendes for denne del den revisortjekliste, der kan findes på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside.

Orienteringer til Børne- og Undervisningsministeriets revisorer

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har udarbejdet et orienteringsbrev i forhold til væsentlige ændringer i regnskabsparadigmer og paradigmer for revisionsprotokollater mv.

Orienteringsbrev til ministeriets revisorer (pdf)

Sidst opdateret: 21. januar 2021