Revisionsprotokol med revisortjekliste

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har udarbejdet et paradigme, en vejledning og et forord til revisionsprotokollatet. Alle hovedoverskrifter i paradigmet skal indgå i revisionsprotokollatet. 

Paradigme for rapportering i revisionsprotokollat (docx)

Vejledning for revisionsprotokollat (docx) 

Folkehøjskoler og skoler med folkehøjskolevirksomhed

Ved revision af folkehøjskoler og skoler med folkehøjskolevirksomhed (kombinerede skoler) anvendes for denne del den revisortjekliste, der kan findes på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside.

Sidst opdateret: 15. november 2019