Hop til indhold

Revisionsprotokol med revisortjekliste

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har udarbejdet et paradigme, en vejledning og et forord til revisionsprotokollatet. Alle hovedoverskrifter i paradigmet skal indgå i revisionsprotokollatet.  

Paradigme for revisionsprotokollat for det frie 2023 (docx)

Vejledning revisionsprotokollat 2023 - frie skoler (pdf) 

Folkehøjskoler og skoler med folkehøjskolevirksomhed

Ved revision af folkehøjskoler og skoler med folkehøjskolevirksomhed (kombinerede skoler) anvendes for denne del lovgivning om folkehøjskoler.

Orienteringer til Børne- og Undervisningsministeriets revisorer

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har udarbejdet et orienteringsbrev i forhold til væsentlige ændringer i regnskabsparadigmer og paradigmer for revisionsprotokollater mv.

Orienteringsbrev til ministeriets revisorer (pdf)

BUVM revisorer - orienteringsbreve vedrørende regnskabsaflæggelse 2022 og 2023 (pdf)

Sidst opdateret: 31. januar 2024