Revisionsprotokol med revisortjekliste

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har udarbejdet et paradigme, en vejledning og et forord til revisionsprotokollatet. Alle hovedoverskrifter i paradigmet skal indgå i revisionsprotokollatet.

Paradigme for rapportering i revisionsprotokollat (docx)

Vejledning for revisionsprotokollat (docx)

Kombinerede skoler

Kombinerede skoler, der har højskolevirksomhed skal samtidig anvende en separat tjekliste, der svarer til den hidtidige tjekliste for folkehøjskoler for så vidt angår højskolevirksomheden. Tjeklisten udfyldes i henhold til. BEK nr. 1348 og 1189. Bemærk at bekendtgørelse 1189 stadig er gældende i forhold til højskolevirksomheden, selvom den fremstår som historisk i Retsinformation. Begge revisortjeklister skal være en del af den fortløbende paginering i revisionsprotokollatet.

Revisortjeklisten højskoleaktivitet (doc)

Folkehøjskoler

Folkehøjskoler anvender en separat tjekliste, der svarer til den hidtidige tjekliste for folkehøjskoler. Tjeklisten udfyldes i henhold til BEK nr.1348 og 1189. Bemærk at bekendtgørelse 1189 stadig er gældende i forhold til højskolevirksomheden, selvom den fremstår som historisk i Retsinformation.

Revisortjeklisten højskoleaktivitet (doc)

Sidst opdateret: 22. marts 2019