Hop til indhold

I tjeklisten finder du links til vejledningsteksten, som du også skal gennemgå for at sikre, at skolen opfylder alle krav i vejledningen. Du finder også henvisninger til uddybende informationer. Links til love og regler på retsinformation.dk er samlet under tjeklisten.

Se den fulde vejledningstekst

Nøgleord

Kort beskrivelse

Henvisning

1 Indledning

Formkrav og generelle anvisninger

Afsnit 1.1

(Læs mere i vejledningen)

Skolens skal sikre, at offentligheden enkelt og hurtigt kan indhente lovpligtige oplysninger på skolens hjemmeside.

Lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne m.v.

2 Lov om efterskoler og frie fagskoler

Vedtægter

Afsnit 2.1

(Læs mere i vejledningen)

Skolens vedtægter og vedtægtsændringer træder først i kraft ved offentliggørelse på hjemmesiden.
Husk følgende formkrav:
- Dato for offentliggørelse af vedtægten på hjemmesiden.
- Dato for, hvornår bestyrelsen eller bestyrelsen og generalforsamlingen i forening har vedtaget vedtægterne.
- Er ministerens godkendelse påkrævet, skal tidspunktet for dennes godkendelse også fremgå på hjemmesiden.

Lov om efterskoler og frie fagskoler m.v. kapitel 2.

 

Bekendtgørelse om tilskud m.v. til efterskoler og frie fagskoler.

Værdigrundlag

Afsnit 2.2

(Læs mere i vejledningen

Skolen skal offentliggøre oplysninger om sit værdigrundlag på hjemmesiden.

Lov om efterskoler og frie fagskoler m.v. kapitel 3.

 

Yderligere informationer om udformning af værdigrundlag

Årsplan

Afsnit 2.3

(Læs mere i vejledningen)

Skolen skal offentliggøre skolens årsplan, der beskriver skolens virksomhed på hjemmesiden. Årsplanen skal udfyldes på ministeriets skema.

Lov om efterskoler og frie fagskoler m.v. kapitel 3.

 

Vejledning og skema til årsplanen

Indholdsplan
Afsnit 2.4

(Læs mere i vejledningen)

Skolen skal offentliggøre indholdsplanen på hjemmesiden som ét samlet dokument.

Lov om efterskoler og frie fagskoler m.v. kapitel 3.

 

Bekendtgørelse om tilskud m.v. til efterskoler og frie fagskoler.

Resultaterne af evaluering og opfølgningsplan

Afsnit 2.5

(Læs mere i vejledningen

Skolen skal regelmæssigt foretage en evaluering af skolens samlede undervisning og udarbejde en plan for opfølgning på evalueringen.

Skolen skal offentliggøre resultatet af evaluering og opfølgningsplan på hjemmesiden.

Lov om efterskoler og frie fagskoler m.v. kapitel 1.

Selvevaluering

Afsnit 2.6

(Læs mere i vejledningen

Skolen skal mindst hvert andet år evaluere skolens virksomhed i forhold til værdigrundlaget (selvevaluering).
En skoles selvevaluering skal efter gennemsigtighedsloven offentliggøres, hvis den omhandler skolens undervisning, medmindre alene skolens ansatte har medvirket i evalueringen, så er der ikke et krav om offentliggørelse. Selvevalueringen skal dog altid være offentlig tilgængelig, så alle, der ønsker det, kan rekvirere skolens selvevalueringer.

Lov om efterskoler og frie fagskoler m.v. kapitel 3.

 

Lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne m.v.

 

Yderligere informationer om selvevaluering i forhold til værdigrundlag

Fritagelse fra prøveafholdelse

Afsnit 2.7

(Læs mere i vejledningen

Skolen skal på sin hjemmeside offentliggøre, om den tilbyder folkeskolens prøver i 9. klasse, og om skolen er prøvefri eller delvis prøvefri i 9. klasse.

Lov om efterskoler og frie fagskoler m.v. kapitel 1a.

Særligt undervisningstilbud

Afsnit 2.8

(Læs mere i vejledningen

De skoler, der har et særligt undervisningstilbud skal oplyse om dette på skolens hjemmeside.

Lov om efterskoler og frie fagskoler m.v. kapitel 1.

Beskrivelse af særlig støtte til
elever, inklusionstilbud

Afsnit 2.9

(Læs mere i vejledningen

For at skolen kan modtage inklusionstilskud, er det en betingelse, at skolens inklusionstilbud fremgår af skolens indholdsplan og offentliggøres på skolens hjemmeside.

Lov om efterskoler og frie fagskoler m.v. kapitel 3.

 

Bekendtgørelse om tilskud m.v. til efterskoler og frie fagskoler.

Strategi for vejledningsindsats
på frie fagskoler

Afsnit 2.10

(Læs mere i vejledningen

Skolen skal offentliggøre sin strategi for sin vejledningsindsats overfor eleverne om valg af uddannelse og erhverv på hjemmesiden. Ved annoncering af kursusvirksomheden skal skolen oplyse, at vejledningstilbuddet er en del af kursusindholdet.

Lov om efterskoler og frie fagskoler m.v.

 

Bekendtgørelse om tilskud m.v. til efterskoler og frie fagskoler.

3 Lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø

Undervisningsmiljøvurdering

Afsnit 3.1

(Læs mere i vejledningen

Skriftlige undervisningsmiljøvurderinger af sikkerheds- og sundhedsforholdene samt forholdene vedrørende det psykiske og æstetiske miljø på uddannelsesstedet skal være offentligt tilgængelige på institutionens hjemmeside.

Lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø.

 

Find værktøjer, vejledning og skabeloner til de enkelte delelementer i undervisningsmiljøvurderingen, der følger af lovens krav (dcum.dk)

4 Lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne m.v.

Nøgletal

Afsnit 4.1

(Læs mere i vejledningen

Skolen skal offentliggøre:

· Resultatet af skolens karaktergivning
· Elevernes overgangsfrekvens til anden uddannelse.

Lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne m.v. § 2.

 

Nøgletal - Praktisk vejledning (pdf)

Yderligere offentliggørelse

Afsnit 4.2

(Læs mere i vejledningen

Uddannelsesinstitutionen skal offentliggøre al anden information, som er væsentlig for belysning af kvaliteten af institutionens undervisning.

Sådanne grundoplysninger bygger på skolens eget skøn om relevans og væsentlighed.

Lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne m.v. § 2, stk. 1, nr. 6.

Sidst opdateret: 27. juni 2023