Hop til indhold

Bestyrelsen på en selvejende institution skal arbejde strategisk med proces og udvikling af institutionen. Det er helt centralt, at bestyrelsen besidder de rette kompetencer til at handle strategisk på såvel den kort- og langsigtede bane.

Bestyrelsen skal være i stand til at opstille strategier for opnåelse af uddannelsespolitiske mål fra centralt hold. Det er i tråd hermed en af bestyrelsens vigtige opgaver at følge implementering af sådanne tæt, således at det får den intenderede effekt på institutionerne og i de enkelte klasseværelser.

For bestyrelser på institutioner for erhvervsrettede uddannelser

Vejledning om bestyrelseskursus (pdf)

Vejledende kompetenceprofiler (pdf)

Sidst opdateret: 27. juni 2023