Hop til indhold

Ministeriet ønsker at skaffe mere sikker og kvalificeret viden om, hvilke faktorer der har betydning for skolernes evne til at løfte eleverne fagligt (løfteevnen), så alle elever kan blive så dygtige som muligt. Derfor inviterede ministeriet i efteråret 2014 skolerne til at deltage i et udviklingsprojekt, der havde til formål at identificere særlige karakteristika og skabe mere sikker viden om indsatser, der kan bidrage positivt i forhold til at forbedre elevernes faglige resultater.

Forud for udviklingsprojektet har Københavns Universitet og fagkonsulenterne i ministeriet hver for sig foretaget en undersøgelse, der giver et billede af de faktorer, der umiddelbart kan forventes at have en positiv effekt på skolernes løfteevne.

Det er hensigten, at undersøgelserne kan bruges som inspiration til skoler, der ønsker at arbejde videre med at forbedre deres løfteevne.

Læs den endelige rapport her (pdf)

Sidst opdateret: 11. december 2023