Hop til indhold

Prøvemateriale

Den generiske oversigt over prøvemateriale giver et overblik over, hvilket materiale der er til den enkelte prøve. Oversigten erstatter ikke prøvekalenderen, men viser alene, hvilket prøvemateriale der er til hver enkelt prøve. Hvis en prøve er i prøvekalenderen, kan den også findes på denne generiske oversigt.

Det fremgår af den generiske oversigt over prøverne, hvilken fagkode der er tilknyttet det enkelte fag. Flere steder vil der stå to fagkoder ud for en given prøve. Det betyder, at begge fagkoder henviser til samme prøve.

Generisk oversigt over prøvemateriale (xlsx)

Institutionerne skal bestille fysisk prøvemateriale til de gymnasiale prøver, via Prøveshoppen.  Det er kun muligt at bestille fysisk prøvemateriale til 1. delprøve uden hjælpemidler.

Derudover skal en række digitale prøvematerialer, der udleveres før selve prøvedagen, downloades via Prøveshoppen (uvm.stibodirect.com) (forberedelses- og bilagsmateriale, projektoplæg/tema og erhvervscase). Prøvematerialet downloades direkte til din computer. Det øvrige materiale udleveres til eleverne via Netprøver på prøvedagen og backup-materiale igennem Plan-B.

Af den generiske oversigt over prøvemateriale fremgår det, hvilke udleveringer der sker i Netprøver, og hvilke udleveringer der er på papir eller download.

Bestillingen foretages på baggrund af de udarbejdede prøveplaner og det faktiske antal elever til den enkelte prøve. 

Bestillingsdatoer for fysisk prøvemateriale, oversættelser og transskriberinger (pdf)

Institutionerne kan forvente at modtage bestilt fysisk prøvemateriale dagen efter afsendelse fra Stibo Complete.

Bemærk, at materialet først må udleveres til elever på den, af ministeriet, fastsatte prøvedato.

Vejledning vedrørende oprettelse og brug af Prøveshoppen (pdf).

Institutioner, som har tilladelse fra Børne- og Undervisningsministeriet til at gennemføre undervisning og prøver i bestemte fag på fremmedsprog, skal bestille oversættelse af prøvemateriale til de skriftlige prøver. Prøvematerialet udleveres ikke i Netprøver, men vil kunne downloades via Prøveshoppen på dagen for de skriftlige prøver. Elever, der går til prøve med oversat prøvemateriale, skal også have udleveret det dansksprogede prøvemateriale i Netprøver eller i papirform ved delprøver på papir. 

Institutionerne kan bestille oversatte opgavesæt ved at udfylde nedenstående bestillingsskema og sende det til gympet@stukuvm.dk. Bestilling skal foretages hurtigst muligt, dog senest 31. marts for sommerterminen og 4. juni for sygeterminen.

Der oversættes ikke prøvemateriale i vinterterminen.

Bestillingsskema til institutioner oversættelser og transskriberinger (docx)

Der er mulighed for bestilling af særligt fremstillet prøvemateriale til elever med funktionsnedsættelse, handicap eller særlige behov, som går til prøve på særlige prøvevilkår. Se mere på siden Opgavesæt til elever på særlige prøvevilkår (uvm.dk). Reglerne for særlige prøvevilkår er beskrevet i § 19 i den almene eksamensbekendtgørelse (retsinformation.dk). Læs eventuelt mere om mulighederne for SPS-støtte til elever i gymnasiet på spsu.dk om ungdomsuddannelser (spsu.dk).

Ordblinde elever

Ved prøver med delprøve uden hjælpemidler åbner Netprøver kl. 9.00, så ordblinde elever kan tilgå 1. delprøve uden hjælpemidler i en version, som er tilpasset til oplæsnings- og ordforslagsprogrammer. De ordblinde elever må ikke aflevere deres besvarelse af delprøven uden hjælpemidler i Netprøver. De skal enten aflevere en håndskrevet besvarelse eller få institutionen til at printe en digital besvarelse, så besvarelserne kan indgå sammen med alle de øvrige besvarelser af 1. delprøve uden hjælpemidler, når de skal sendes til censorerne. Institutionen skal sørge for, at det kun er elever på særlige prøvevilkår, som har adgang til 1. delprøve i Netprøver.

Skriftlige prøver for døve elever

Der kan bestilles transskribering af audiovisuelt materiale i skriftlige opgavesæt hos Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. Institutioner, der ønsker at bestille transskribering, bedes udfylde nedenstående bestillingsskema og sende det til gympet@stukuvm.dk hurtigst muligt, dog senest den 31. marts for sommerterminen, 4. juni for sygeterminen og 18. oktober for vinterterminen. Prøvematerialet udleveres ikke i Netprøver, men vil kunne downloades via Prøveshoppen på dagen for de skriftlige prøver.

Bestillingsskema til institutioner oversættelser og transskriberinger (word)

Mundtlige prøver i fremmedsprog for døve elever

En døv eller hørehæmmet elev kan aflægge prøve ved brug af chatfunktionen på en computer, hvis eleven er vant til at bruge dette hjælpemiddel i fremmedsprogsundervisning. Hvis det ikke er tilfældet, kan institutionen ansøge styrelsen om dispensation, så den pågældende elev bliver fritaget for at aflægge den mundtlige prøve. Institutioner, der ønsker at ansøge om dispensation fra prøven i fremmedsprog for en eksaminand med hørenedsættelse, bedes rette henvendelse til Anders Ellegaard Pedersen.

Bestilling af andet tilpasset prøvemateriale hos Nota

Er der behov for særligt fremstillet prøvemateriale, udover materialer tilpasset oplæsnings- og ordforslagsprogrammer samt transskribering af audiovisuelt materiale, skal dette fortsat bestille det hos Nota (nota.dk). Dette kan for eksempel være MagnaPrint.

Bestillinger hos Nota foretages ved at udfylde en webformular, der ligger på forsiden af Notas hjemmeside (nota.dk). Før der kan bestilles prøvemateriale, skal institutionen sørge for, at der foreligger en bevilling til eleven i SPS-ordningens ansøgningssystem SPS2005 (bevillingen skal fremgå som ”Bestilt” i SPS2005). Nota behøver ikke at få bevillingen tilsendt. Eventuelle spørgsmål vedrørende Notas materialer rettes direkte til Nota.

Sidst opdateret: 2. august 2023